Forutsetninger

Forutsetninger for rabatt med Ikano Visa

Bransjekoder og rabattberegning

Vårt rabattprogram baserer seg på Visa-nettverkets bransjestruktur. Under sidene for faste rabatter og månedsrabatter finner du lister over alle brukerstedsgruppene (MCC-Merchant Category Code) som inngår i bransjene som gir rabatt. Det er basert på disse bransjekodene at Ikano Visa foretar rabattberegningene.

Når et brukersted registreres i Visa systemet, velges en kode som best mulig definerer bransjen brukerstedet opererer i. Dessverre er det slik at noen få brukersteder registreres med en kode, som for oss eller for deg som Ikano Visa kunde, virker "feil" basert på produktet som brukerstedet selger. Vi har dessverre ikke mulighet til å kontrollere dette og kan derfor ikke gi rabatt ved denne type hendelser.

Ikano Bank/Ikano Visa kan ikke holdes ansvarlig dersom brukerstedet er definert med feil kode, en annen kode enn det som er naturlig å anta ut fra produktet som brukerstedet selger eller for kjøp gjort på stormarkeder som ikke faller innenfor de utvalgte bransjene som gir rabatt.

NB! Det er viktig å presisere at ikke alle butikker aksepterer Visa-kredittkort i sine terminaler. Dette kan variere fra butikk til butikk.

☆ Maks samlet rabatt for faste rabatter og månedsrabatter er på 3 000 kr per kalenderår.

Hold søkeordene enkle.

Benytt flere ord for å begrense søket ditt.