VerifyOnComputer

WaitingForVerification PressToOpenBankId
Tilbake

EnterPersonalIdentityNumber

VerifyOnMobile

WaitingForVerification
Tilbake

Forutsetninger

Forutsetninger for rabatt med Ikano Visa

Bransjekoder og rabattberegning

Vårt rabattberegning baserer seg på Visa-nettverkets bransjestruktur. Strukturen består av såkalte brukerstedsgrupper (MCC-Merchant Category Code), som definerer brukerstedenes tilhørighet til bransje.  

Når et brukersted registreres hos Visa, velges en kode som best mulig definerer bransjen brukerstedet opererer i. Enkelte brukersteder registreres med en annen kode enn det som kanskje virker mest naturlig for deg som Ikano Visa-kunde. Vi har dessverre ikke mulighet til å kontrollere dette og beregner derfor ikke rabatt i disse tilfellene. 

Ikano Bank/Ikano Visa kan ikke holdes ansvarlig dersom brukerstedet er definert med feil kode, en annen kode enn det som er naturlig å anta ut fra produktet som brukerstedet selger.

NB! Ikke alle butikker aksepterer Visa-kredittkort i sine betalingsterminaler.  

☆ Maksinmal samlet rabatt med Ikano Visa er på 500 kr per måned og 3 000 kr per kalenderår.