VerifyOnComputer

WaitingForVerification PressToOpenBankId
Tilbake

EnterPersonalIdentityNumber

VerifyOnMobile

WaitingForVerification
Tilbake

Spørsmål og svar

Ofte stilte spørsmål om Ikano Lånet

Søknad

 • Hvem kan søke om Ikano Lånet?

  Alle som tilfredsstiller minimumskravene for å søke om Ikano Lånet kan søke.

  • Du må ha fylt 25 år
  • Du har ingen betalingsanmerkninger
  • Du har minimum 200 000 kr i fast årsinntekt
  • Du har bodd i Norge i minimum 3 år
  Før Ikano Bank kan sende deg et lånetilbud foretas en kredittvurdering av deg som kunde.

   

 • Jeg ønsker å søke om Ikano Lånet, hvordan går jeg frem?

  Du kan søke om Ikano Lånet her: lånesøknad

  Deretter må du gjøre følgende:

  • Fyll ut søknadsskjemaet, aksepter lånebetingelsene og klikk søk om lån.
  • Dersom du mottar et tilbud om lån, må du signere søknaden med Bank ID og laste opp nødvendig dokumentasjon elektronisk.

 • Hvor mye kan jeg låne?

  Du kan søke om å låne fra 25 000 til 400 000 kroner.

 • Hvor raskt får jeg utbetalt pengene?

  Dersom din søknad innvilges, du har signert søknaden og lastet opp nødvendig dokumentasjon, gjøres det en sjekk av dokumentene. Hvis alt er i orden utbetales pengene innen 1-3 virkedager.

 • Hvordan behandles søknaden?

  Når du søker om Ikano Lånet vil det innhentes informasjon og kredittopplysninger. Vi vil foreta en kredittvurdering på bakgrunn av disse opplysningene. Uansett utfall  vil du motta informasjon fra oss. Som søker vil du under denne prosessen motta et gjenpartsbrev som forteller at Ikano Bank har bedt om en kredittopplysning om deg.

 • Trenger du hjelp med søknaden?

  Vi hjelper deg gjerne dersom du trenger hjelp med søknaden. Ring oss på +47 66 85 86 66 eller send en e-post til laansoknad@ikano.no. Vi holder åpent alle hverdager mellom kl 09:00 og 16:00.

 • Ordner dere refinansieringen for meg?

  Ja, dersom du oppgir beløp, konto- og KID-nummer, samt fullmakt til å avslutte eksisterende kreditter kan vi ordne dette for deg.

 • Må jeg søke med en medsøker?

  Nei, men det kan være en fordel å være to. Dette øker muligheten for å få innvilget ønsket lånebeløp.

 • Må jeg sende inn dokumentene elektronisk?

  Det er ønskelig at du laster opp dokumentene i søknadsprosessen, men det er ikke et krav. Du har også anledning til å sende disse per post. Har du ikke anledning til å laste opp dokumentene elektronisk, kan du sende disse per post til adressen under:

  Ikano Bank
  Lån
  Postboks 295
  1372 Asker

 • Må jeg signere med BankID?

  Ja. Når du søker om Ikano Lånet må du signere med BankID. Du kan bruke hvilken som helst Bank ID, uavhengig av hvilken bank som har utstedt denne.

 • Hvordan får jeg utbetalt pengene?

  Innvilget beløp utbetales til kontonummeret du registrerte da du søkte om lån. Kontonummeret må stå i ditt navn.

 • Avslag er mottatt, og jeg ønsker å vite hvorfor?

Priser og betingelser

 • Hva er renten på Ikano Lånet?
 • Hva blir den effektive renten?

  For å regne ut den effektive renten kan du benytte vår lånekalkulator.

  Hvilken effektiv rente du får kommer an på hvor stort lånet er og baseres på en individuell vurdering.

 • Hvilke kostnader kommer i tillegg til renter og avdrag?
 • Hvilke kostnader kan jeg trekke fra på skatten?

  Med dagens fradragsregler kan du trekke fra 27 % av renter og kostnader.

 • Er renten fast eller flytende?

  Renten er flytende og følger det generelle rentenivået i Norge.

 • Nominell og effektiv rente, hva er forskjellen?

  Nominell rente er rentesatsen på en kreditt før gebyrer, og er vanligvis oppgitt som en årlig rente. Effektiv rente er nominell rente pluss etableringsgebyr, fakturagebyr og eventuelt andre kostnader knyttet til kredittforholdet. Effektiv rente forteller deg den faktiske prisen på lånet.

 • Hva gjør jeg når skattemeldingen kommer?

  Skattemyndighetene får informasjon om utestående lån, renter og gebyrer som du kan trekke fra på skatten. Kontroller at beløpet som står på din skattemelding stemmer med årsoppgaven du får fra oss.

 • Hvordan kan jeg sende inn en klage?

  Når våre kunder ikke er fornøyde ønsker vi først og fremst å finne en løsning sammen med dem. Hvis du som kunde ikke føler at vi klarer å finne en god løsning, har du mulighet til å rette en formell klage til oss. Da kan du benytte et eget skjema, slik at klagen registreres på riktig måte, direkte i vårt system. Klikk her for å komme til skjemaet.

  Du har også mulighet til å kontakte oss på telefon, dersom du heller ønsker det. Klikk her for å finne kontaktinformasjon.

  Klager behandles fortløpende. Vi har også rutinemessige gjennomganger av innkomne klager, både ukentlig og kvartalsvis, der vi har mulighet til å oppnevne en ansvarlig saksbehandler i hver enkelt sak, som skal sikre at saken får en løsning. Er du fortsatt ikke fornøyd med løsningen har du mulighet til å ta saken videre til Finanstilsynet, Forbrukerrådet eller Finansklagenemnda.

Faktura

 • Kan jeg betale med avtalegiro?

  Ja. Det er en fordel å betale med avtalegiro – det sikrer deg at regningen alltid blir betalt til riktig tid. 

  Hvordan opprette avtalegiro?

  Når du betaler en regning til Ikano Bank/Ikano Lånet, vil du i de fleste nettbanker bli spurt om du ønsker å opprette en AvtaleGiro. Ved å akseptere tilbudet opprettes avtalen. Du får beskjed når avtalen trer i kraft og må betale regninger tilsendt i posten som normalt inntil avtalen er aktivisert.

  Du kan også aktivere AvtaleGiro-avtaler under betaling og betalingsavtaler i nettbanken din.

  Du kan lese mer om Avtalegiro på http://www.avtalegiro.no/Privat

 • Hvor mye må betales ved fakturaforfall?

  Beløpet du må betale avhenger av hvor mye du låner og hvilken nedbetalingstid du velger. Du kan taste inn beløp og nedbetalingstid i lånekalkulatoren.

 • Hvordan velger jeg eFaktura?

  eFaktura-avtale kan kun opprettes i nettbanken og kan gjøres på to måter:

  1. Mange nettbanker gir deg forslag til nye eFaktura-avtaler. Dette forutsetter at du først har betalt minst én tilsendt faktura.
  2. I nettbanken finner du også en søkbar liste over aktører som tilbyr eFaktura som betalingsløsning. Søk etter Ikano Bank. Bruk ditt kundenummer (8 siffer) som eFakturareferanse. Dette nummeret finner du øverst til høyre på alle fakturaer du mottar fra oss.

  For mer informasjon om eFaktura , se efaktura.no.

 • Jeg har eFaktura men ønsker å få fakturaen sendt i posten?

  Endringer i forbindelse med opprettet eFaktura-avtale gjøres i din nettbank. For mer informasjon, kontakt din bank direkte.

 • Fakturaen forfaller mens jeg er ute på reise, hva gjør jeg?

  Vi bruker samme kid- og kontonummer hver måned. Benytter du nettbank, kan du legge inn avtalt terminbeløp og kid- og kontonummer til forfall. Slik unngår du purring.

 • Når må jeg betale første avdrag?

  Første avdrag betales den 20. i måneden etter at du fikk utbetalt lånet. Unntak gjelder hvis du får utbetalt lånet den 1. eller 2. i måneden; da betales første avdrag den 20. i inneværende måned.

 • Hvordan betaler jeg?

  Du betaler med eFaktura, avtalegiro eller via en faktura i posten.

 • Jeg har mottatt en purring selv om jeg har betalt, hva gjør jeg?

  Har du betalt en av de siste dagene i måneden, kan betalt beløp trekkes fra neste faktura. Betaling etter utskriftsdato vil fremkomme på neste faktura. Kontakt da vår Kundeservice på +47 66 85 86 66, eller send en e-post via vårt kontaktskjema.

 • Hvor finner jeg informasjon om hvor mye som er utestående på min eFaktura?

  I din nettbank og i sammenheng med din eFaktura, finnes en informasjonsknapp som fører deg til all fakturainformasjonen.

 • Hvor ofte og når kommer fakturaen?

  Du vil motta den månedlige fakturaen ca den 10. hver måned. Fakturaen vil ha forfall 20. samme måned.

 • Kan jeg betale ned raskere?

  Ja, og det koster ikke noe ekstra. Ved å betale raskere tilbake vil også dine lånekostnader reduseres.

 • Hvordan innfrir jeg lånet mitt?

  Vi anbefaler at du tar kontakt med oss for å få tilsendt nøyaktig utestående beløp, slik at du kan innfri ditt lån enklest mulig.

 • Kan jeg velge forfallsdato?

  Nei. For øyeblikket er det kun en forfallsdato - den 20. hver måned.

 • Kan jeg endre beløpet på mottatt eFaktura?

  Ja, du kan endre beløpet på mottatt eFaktura i nettbanken din før du godkjenner den.

 • Hva gjør jeg om jeg får problemer med tilbakebetalingen av lånet?

  Hvis du får problemer med å betale må du ta kontakt med oss umiddelbart. Da prøver vi å finne en løsning sammen med deg. Dersom du har Ikano Lånebeskyttelse kan forsikringen dekke dine månedsbeløp ved uforutsette hendelser som sykdom, arbeidsledighet eller permittering. Opplever du store økonomiske problemer over tid kan du se nyttige tips og lenker her.

 • Adresseendring?

  I all vår korrespondanse med deg, benytter vi alltid din folkeregistrerte adresse.

Øke eksisterende lån

 • Hvordan kan jeg øke lånet mitt?


  Du kan søke om høyere lån ved å fylle ut skjemaet for forhøyelse. Da søker du om et totalbeløp tilsvarende summen av eksisterende lån pluss økningen du ønsker. Blir søknaden godkjent får du et tilbud på skjermen, som du eventuelt signerer med BankID.

 • Koster det noe å øke lånet?


  Forhøyelse innebærer at det opprettes et nytt lån, som erstatter det gamle. Da tilkommer et etableringsgebyr på 900 kroner.

 • Hva hvis jeg har en medlånetaker?


  Har du lånet ditt sammen med en medlånetaker og ønsker å fortsette slik med det nye lånet? Da må begge parter involveres i søknaden om forhøyelse. Prosessen er lik som da det eksisterende lånet ble opprettet.

 • Hva skjer med det eksisterende lånet mitt?


  Hvis din søknad om forhøyelse blir godkjent vil du få et uforpliktende tilbud om et større lånebeløp. Du kan velge å signere det nye lånetilbudet med BankID. Når det er signert vil det nye lånet erstatte ditt eksisterende lån, og du får en ny nedbetalingsplan. 

 • Kan jeg få lengre nedbetalingstid?


  Når du søker om forhøyelse vil dette i praksis si at du refinansierer ditt eksisterende lån. Det vil være mulig å justere nedbetalingstiden noe, men dette er en individuell vurdering av hvert enkelt tilfelle.

 • Fortsetter forsikringen når jeg søker om forhøyelse?

  Eventuell Lånebeskyttelse-forsikring for eksisterende lån følger ikke automatisk med når du søker om forhøyelse. Pass derfor på å velge dette på nytt, slik at Lånebeskyttelse opprettes også for ditt nye lån.