Vi har for øyeblikket problemer med vårt e-postsystem. Det jobbes på spreng med å løse problemene. Ta kontakt med kundeservice på telefon hvis noe haster.

Lånebeskyttelse

- en økonomisk trygghet for deg og din familie

Slik fungerer Ikano Lånebeskyttelse

Etter 30 dager med 100% sykemelding, arbeidsledighet eller permittering kan forsikringen tre i kraft og hjelpe deg med å dekke dine månedsbetalinger (renter og avdrag). Dekning ved arbeidsledighet og permittering gjelder ikke for selvstendig næringsdrivende, men selvstendig næringsdrivende har en ekstra dekning for sykehusinnleggelse i over 7 dager. Hvis du skulle falle fra eller få en kritisk sykdom kan forsikringen dekke ditt gjenværende lån. Om man er flere enn en lånetaker kan medlånetaker også tegne forsikringen forutsatt at hovedlåntaker også har tegnet forsikring.

Ny forsikringsleverandør av Lånebeskyttelse

Fra og med 1. juli 2017 bytter vi forsikringsleverandør fra Ikano Försäkring til forsikringsselskapet AXA. Din forsikring videreføres som den er og du trenger ikke gjøre noe.

Her finner du mer informasjon og nye vilkår

Unntak og begrensninger

I likhet med andre tilsvarende forsikringer har lånebeskyttelsen unntak og begrensninger. Blant annet gjelder ikke forsikringen om du mottar varsel om arbeidsledighet eller permittering innen de første 90 dagene etter at du tegnet forsikringen. Blir du sykemeldt innen de første 30 dagene vil heller ikke forsikringen gjelde.

 

For å få erstatning fra forsikringsselskapet, må du også oppfylle visse krav, kvalifisering og re-kvalifiseringstider. Du kan lese mer om unntak og begrensninger i forsikringsvilkårene.

Vilkår for forsikring tegnet før 01.07.2017 

Vilkår for forsikring tegnet etter 01.07.2017

Hva koster Ikano Lånebeskyttelse?

Forsikringspremien er 8 % av månedsbetalingen (rente og avdrag) for hovedforsikrede og 4 % av månedsbetalingen for medforsikrede. Dersom månedsbetalingen er 1 500 kr vil du som hovedforsikret betale 120 kr i månedlig forsikringspremie.

Premien faktureres sammen med terminbeløpet.

Lånebeskyttelse kan tegnes av deg som:

  • har lån i Ikano Bank
  • er over 23 år og under 63 år
  • er i heltidsarbeid (mer enn 16 t i uken) eller selvstendig næringsdrivende

 

  • er frisk og ikke kjent med eksisterende sykdom/skade
  • er fullt arbeidsfør
  • er ikke kjent med forestående sykehusinnleggelse, arbeidsledighet eller permittering

Hva hvis jeg angrer meg?

Du har en angrefrist på 30 dager fra forsikringen trer i kraft. Sier du opp forsikringen innenfor denne fristen, refunderer vi eventuelt innbetalt premie. Forsikringen kan utover angrefristen sies opp med 30 dagers skriftlig varsel.

Vi hjelper deg gjerne

Har du noen spørsmål? Ring 66 85 86 96, så hjelper vi deg gjerne. For mer informasjon om forsikringens omfang og begrensninger anbefaler vi at du leser de fullstendige vilkårene.

Hvordan bestiller jeg lånebeskyttelse?

Ikano Lånebeskyttelse tegner du i forbindelse med søknaden om lån. Har du allerede et lån og vil legge til lånebeskyttelse kan du bestille her:

Bestill Ikano Lånebeskyttelse

Jeg erklærer at:

  • Jeg er over 23 år og under 63 år, bosatt i Norge og medlem av norsk folketrygd 
  • Jeg er i arbeid (mer enn 16 t i uken) eller selvstendig næringsdrivende. Jeg er ikke selv kjent med, eller burde ha grunn til å regne med forestående arbeidsledighet eller permittering
  • Jeg er frisk og fullt arbeidsfør. Jeg har ikke kjennskap til sykdom eller symptomer de siste 12 månedene eller om eksisterende sykdom, symptomer eller skade. Jeg har ikke diagnose eller fått behandling som kan påvirke min arbeidsførhet. 

Kvalifiseringskravene har betydning for forsikringsselskapets risikovurdering. Oppfyller du ikke ovennevnte betingelser, skal du ikke tegne forsikringen, da du ikke vil kunne motta dekning.

Ved utfylling av kontaktopplysnigner og ved å trykke "Send bestilling" bekrefter jeg oppfyllelse av ovennevnte betingelser. Jeg forstår produktet og bekrefter at jeg har fått mulighet til å sette meg inn i forkjøpsinformasjon og vilkår 

*
*
*
*

Har du vært uheldig?

Hendelser før 1. juli 2017 skal behandles av Crawford.

Crawford skademelding

Fullstendig utfylt skjema med nødvendig dokumentasjon sendes til:
Ikano Försäkring, c/o Crawford & Company, Postboks 133, 1300 Sandvika.

 

Hendelser etter 1. juil 2017 skal behandles av AXA.

AXA skademelding

Fullstendig utfylt skjema med nødvendig dokumentasjon sendes til:

AXA, Postboks 588 Skøyen, 0214 Oslo