VerifyOnComputer

WaitingForVerification PressToOpenBankId
Tilbake

EnterPersonalIdentityNumber

VerifyOnMobile

WaitingForVerification
Tilbake

Lånebeskyttelse

- en økonomisk trygghet for deg og din familie

Hva er Ikano Lånebeskyttelse?

Ikano Lånebeskyttelse er en enkel forsikring som gjør at du ikke trenger å bekymre deg for ikke å kunne betale tilbake det du skylder. Ved sykdom, arbeidsledighet og permittering i over 30 dager kan forsikringen hjelpe deg økonomisk. Ved kritisk sykdom og dødsfall kan gjelden din slettes.

Bestill Ikano Lånebeskyttelse 

Ikano Lånebeskyttelse tegner du når du søker om lån. Har du allerede et lån og vil legge til lånebeskyttelse kan du bestille her under.

Kvalifiseringskravene har betydning for forsikringsselskapets risikovurdering. Oppfyller du ikke de nevnte betingelsene, skal du ikke tegne forsikringen, da du ikke vil kunne motta dekning. 

Jeg forstår produktet og bekrefter at jeg har fått mulighet til å sette meg inn i produktark og vilkår. Jeg oppfyller følgende kriterier for kvalifisering:


Vennligst bekreft ved å huke av
Vennligst bekreft ved å huke av
Vennligst bekreft ved å huke av
DDMMÅÅÅÅ

Din bestilling er mottatt


Takk for at du bestilte Ikano Lånebeskyttelse.

Hva dekker forsikringen?

For arbeidstakere: 
Dekning ved 100 % ledighet, permittering eller sykmelding i over 30 dager 

For selvstendig næringsdrivende: 
Dekning ved 100 % sykmelding i over 30 dager eller sykehusinnleggelse i over 7 dager 

For selvstendig næringsdrivende og arbeidstakere: 
Sletting av utestående gjeld ved dødsdato 
Sletting av utestående gjeld ved kritisk sykdom

Hva koster den?

Forsikringen for hovedsøker koster 8 % av terminbeløpet. Ved avdrag per måned på kr 1.000,-, blir forsikringspremien kr 80,- per måned. Premien faktureres sammen med terminbeløpet.

Hva hvis jeg angrer meg?

Du har en angrefrist på 30 dager fra forsikringen trer i kraft. Sier du opp forsikringen innenfor denne fristen, refunderer vi eventuelt innbetalt premie.

Forsikringen kan utover angrefristen sies opp med 30 dagers skriftlig varsel.

Hvordan fungerer Ikano Lånebeskyttelse?

  • Etter 30 dager med 100% sykemelding, arbeidsledighet eller permittering kan forsikringen tre i kraft og hjelpe deg med å dekke dine månedsbetalinger (renter og avdrag).
  • Dekning ved arbeidsledighet og permittering gjelder ikke for selvstendig næringsdrivende, men selvstendig næringsdrivende har en ekstra dekning for sykehusinnleggelse i over 7 dager.
  • Hvis du skulle falle fra eller få en kritisk sykdom kan forsikringen dekke ditt gjenværende lån.
  • Medlånetaker kan tegne egen Lånebeskyttelse, forutsatt at hovedlåntaker også har tegnet forsikringen.

Slik melder du skade

Har du noen spørsmål? Ring 66 85 86 96, så hjelper vi deg gjerne. For mer informasjon om forsikringens omfang og begrensninger anbefaler vi at du leser de fullstendige vilkårene.