VerifyOnComputer

WaitingForVerification PressToOpenBankId
Tilbake

EnterPersonalIdentityNumber

VerifyOnMobile

WaitingForVerification
Tilbake

Verdiene vi lever etter

Våre verdier:

  • Sunn fornuft og enkelhet

  • Våge å gå egne veier

  • Jobbe sammen

Sunn fornuft og enkelhet

Dette er en del av vår arv og kultur i Ikano, og det gir oss løsningen i mange situasjoner. Gjennom å bruke sunn fornuft og stå med begge føttene godt plantet på jorden lærer vi oss å gjøre realistiske vurderinger og oppfatte forskjellen mellom rimelig og urimelig. Vi ser muligheter, men vi våger også å avslutte aktiviteter som ikke har noen fremtid.
Sunn fornuft innebærer en praktisk innstilling og en kostnadsbevissthet. Vi tror at jo enklere reglene er, jo mer naturlig er det å arbeide etter dem. Jo enklere forklaring, jo enklere er det å forstå oppgaven som skal utføres. Det skal være lønnsomt å gjøre forretninger med Ikano, og løsningene skal være enkle å forstå. Det er vår måte å være kundefokusert på.

Våge å gå egne veier

Vi i Ikano Bank forsøker stadig å finne nye og bedre løsninger for vår virksomhet og for å skape merverdi for våre kunder. For å lykkes må vi våge å gå våre egne veier. Vi utfordrer etablerte rutiner ved å stille spørsmål, og vi søker nye måter å løse problemene på.
Vi tenker annerledes for å ligge et steg foran, for å gjøre virksomheten bedre eller for å redusere kostnadene. Slik jobber vi for at våre kunder skal få best mulig løsninger og for at våre samarbeidspartnere skal bli lønnsomme og konkurransedyktige.

Jobbe sammen

Ærlighet er trolig viktigere enn noe annet i Ikano Bank. Vi kommuniserer åpent og direkte med hverandre, med våre samarbeidspartnere og med våre kunder. Å jobbe sammen betyr også at vi lytter til og respekterer hverandres meninger. Alle har kunnskap, erfaring og gode ideer vi kan dra lærdom av. Å gjøre feil må også være lov, så lenge vi lærer av dem og gjør vårt beste for å rette dem opp.
 
Det er forventet at vi tar ansvar for våre handlinger. Med friheten til å utfordre etablerte rutiner forventes også at vi bidrar til nye og bedre løsninger. Å jobbe sammen er langsiktig forpliktelse – både i gode og dårlige tider. Vi deler kunnskap og anstrenger oss for å forstå våre samarbeidspartnere og kunders virksomheter. I Ikano Bank bryr vi oss!

Vårt løfte: rettferdige vilkår

Hos Ikano Bank spør vi: Er dette rettferdige vilkår? Vi vurderer kontinuerlig vår måte å jobbe på, samt løsningene vi har for våre samarbeidspartnere, kunder og medarbeidere. Det gjør vi fordi vi arbeider langsiktig og ønsker varige relasjoner. Rettferdige vilkår er viktig når vi bygger relasjoner, skaper merverdi og utvikler våre forretningsområder. Vi lever etter vårt løfte om rettferdige vilkår, og vi vet at for å ivareta et godt rykte er det viktig at vi holder det vi lover!
Rettferdige vilkår betyr at det finnes riktig balanse mellom partene når det gjelder risiko, arbeid og gevinst. Det betyr også at vi er åpne og tydelige rundt hvordan vi gjør forretninger. I våre forretningsrelasjoner betyr rettferdige vilkår at vi skal være en god samarbeidspartner. Det handler om å være tilgjengelige og pålitelige, om å levere det som loves og om å levere det til rett tid.
Vi verner om våre verdier og vårt løfte

Slik beskytter vi våre verdier og vårt løfte

Det er viktig for oss i Ikano Bank å etterleve våre verdier og å følge vår Code of Conduct. Selv med de beste intensjoner hender det imidlertid at ting ikke skjer på riktig måte.

Vi oppmuntrer alle som har eller har hatt en relasjon til oss, og som har opplevd eller observert noe ugreit eller uakseptabelt i en jobbrelatert sammenheng, om å varsle oss uten å frykte represalier.

Det finnes ulike interne kanaler tilgjengelig for å melde inn sin bekymring. Vi anerkjenner imidlertid at det ikke alltid er mulig eller hensiktsmessig å benytte disse. Derfor har vi implementert EthicsPoint Alertline.

Dette er en konfidensiell, sikker tjeneste, som lar deg rapportere din bekymring anonymt om du vil. Tjenesten håndteres eksternt.

Jeg ønsker å varsle

Her kan du varlse anonymt om du har en bekymring eller en hendelse du ønsker å rapportere