VerifyOnComputer

WaitingForVerification PressToOpenBankId
Tilbake

EnterPersonalIdentityNumber

VerifyOnMobile

WaitingForVerification
Tilbake

Bærekraft og samfunnsansvar

Vi skaper muligheter for en bedre hverdag

Vårt bærekraftsarbeid

Klimaendringer, ulikhet og uansvarlig forbruk er blant vår tids største utfordringer. I Ikano Bank jobber vi for å skape muligheter for et godt hverdagsliv og en sunn økonomi for helt vanlige folk. Vi tilbyr enkle, rimelige løsninger til rettferdige vilkår, og vi ønsker å bidra til at våre kunder tar bærekraftige valg i sin hverdag. Her kan du lese om vårt løfte om å være en bærekraftig aktør, som tar ansvar for vår påvirkning på samfunnet og på planeten vår.

Du kan også laste ned hele den siste bærekraftsrapporten vår (på engelsk). Last ned Ikano Banks bærekraftsrapport fra 2022

Våre bærekraftsmål

Hvordan kan vi utgjøre en forskjell? Basert på FNs bærekraftsmål har vi bestemt oss for strategiske mål innenfor tre viktige områder.

Bærekraftsmål: Sunn og bærekraftig livsstil

Sunn og bærekraftig livsstil

Vi vil tilby enkle og sømløse digitale banktjenester, som gir folk flest tilgang til ressurser og til å velge en sunn og bærekraftig livsstil. Innen 2025:

  • 100 % digitale kontrakter / avtaledokumenter
  • 25 % av porteføljen vår definert som grønn
  • Rangert blant topp 3 bærekraftige banker i vårt marked

Bærekraftsmål: Sirkulær og klimapositiv

Sirkulær og klimapositiv

Vi vil jobbe for å redusere klimapåvirkningen fra vår virksomhet, samt finansiere løsninger som bidrar til en sirkulær og klimapositiv økonomi. Innen 2025:

  • Tidoble vår “grønne finansiering”
  • Bli klimanøytrale på vårt lokale kontor
  • 100 % av vårt IT-utstyr gjenbrukt

Bærekraftsmål: Rettferdig og inkluderende

Rettferdig og inkluderende

Vi vil tilby utviklingsmuligheter, et trygt arbeidsmiljø og likeverdig behandling av alle ansatte. Vi vil være positive bidragsytere I lokalsamfunnet rundt oss. Innen 2025:

  • Tilby tjenester til grupper som ikke har vært ivaretatt (f.eks studenter og selvstendig næringsdrivende)
  • Spre kunnskap som hjelper folk å oppnå en sunn personlig økonomi
  • Speile det mangfoldige samfunnet vårt i arbeidsstyrken vår

Våre forpliktelser

UN Global Compact

Vi følger og støtter flere internasjonale initiative og samarbeid, og dette bidrar til å gjøre oss mer bærekraftig som bank. Disse initiativene inkluderer FNs bærekraftsmål, Parisavtalen og FNs Global Compact.

Vi måler våre utslipp og jobber aktivt med å redusere dem, i henhold til Greenhouse Gas Protocol. Våre langsiktige mål er basert på de globale utviklingsmålene i FNs 2030-agenda og på prinsippene i FNs Global Compact.

Vi er forpliktet til, og vi jobber stadig med å styrke, våre initiativer og handlingsplaner, der vi støtter oppunder de 10 prinsippene i FNs Global Compact. Vi har tatt inn prinsippene om menneskerettigheter og arbeid i vår Code of Conduct og vår Partnership Policy. Antikorrupsjon er ivaretatt gjennom våre verdier og interne prosesser, samt måten vi gjør forretninger på.

Åpenhetsloven, grunnleggende menneskerettigheter og anstendige arbeidsvilkår

Åpenhetsloven skal fremme virksomheters respekt for menneskerettigheter og anstendige arbeidsforhold, samt sikre allmenheten tilgang på informasjon. Som del av denne forpliktelsen skal vi som virksomhet redegjøre for våre aktsomhetsvurderinger innenfor dette området. Vi har utarbeidet et dokument som beskriver hvordan vi har integrert menneskerettigheter og anstendige arbeidsvilkår i hvordan vi driver vår virksomhet. Dokumentet er på engelsk.

Last ned dokumentet