VerifyOnComputer

WaitingForVerification PressToOpenBankId
Tilbake

EnterPersonalIdentityNumber

VerifyOnMobile

WaitingForVerification
Tilbake

Samfunnsansvar

Vi bryr oss

Vi Ikano Bank lever etter vårt løfte om rettferdige vilkår. Rettferdige vilkår er med på å bygge sterke relasjoner og et godt rykte. Det betyr også at vi er åpne og tydelige rundt hvordan vi gjør forretninger.  Vi skal være en god samarbeidspartner, som leverer det vi lover til avtalt tid.

Vi i Ikano Bank ønsker også å bidra til større rettferdighet i det samfunnet vi er en del av. Vi har et ansvar både i vårt lokalmiljø og i en større sammenheng. Dette ansvaret tar vi på alvor, ved at vi jobber dedikert med ulike aktiviteter og initiativer der vi ønsker å gi noe tilbake. Her kan du lese om disse aktivitetene.


tilsluttet FNs Global Compact

FN har tegnet ned 10 prinsipper de inviterer selskaper over hele verden til å følge. Disse prinsippene dreier seg om menneskerettigheter, arbeidsliv, miljø og antikorrupsjon. FN kaller det verdens største bedriftsinitiativ for bærekraftig næringsliv. Dette initiativet synes vi er vel verdt å investere tid og krefter i. Vi jobber derfor aktivt med å identifisere forbedringspotensiale og fornuftige tiltak som bringer oss enda mer i tråd med FNs prinsipper. Vi vet at vi nok ikke kan forbedre verden alene, men vi ønsker å gjøre det vi kan, der vi kan. Gjennom vårt medlemskap i Global Compact rapporterer vi om dette arbeidet. Rapporten er også en naturlig del av vår årlige bærekraftsrapport. 

Last ned vår bærekraftsrapport for 2020

Les mer om FNs Global Compact


Langsiktig samarbeid med Redd Barna

Redd Barna er verdens ledende uavhengige organisasjon for barn. De er politisk og religiøst nøytrale, med evne og nettverk til å påvirke både lokalt og internasjonalt. Deres mål er at alle barn skal overleve, lære og være trygge. De kjemper for barns rettigheter og for å sikre barn et bedre liv. Sånn sett er Redd Barna bidragsyter til FNs bærekraftmål. 

Vi støtter Redd Barna gjennom vårt Ikano Visa-kort. Vi gir Redd Barna et beløp tilsvarende 5 % av kortets omsetning i lekebutikker. I 2021 utgjorde dette nesten 60 000 kroner! Les mer om tiltaket.


Lysglimt med SuperSelma

Superselma er Støtteforeningen for kreftrammede sitt barneprosjekt. Superselma er en frivillig, uavhengig og landsdekkende organisasjon, som skaper lysglimt, kunnskap og håp for kreftsaken. Kreft berører oss alle på et eller annet tidspunkt og på en eller annen måte. Når det er barn involvert er det ofte ekstra vanskelig. Vi er glade for å kunne støtte SuperSelmas viktige arbeid, blant annet med bidrag til deres konsept "Lysglimt", som du kan lese mer om her. Vi er blant annet hovedsamarbeidspartner på Superselmaløpet.

Superselmaløpet arrangeres også i år digitalt. Du kan velge når og hvor du vil delta, om du vil gå eller løpe, samt hvilken distanse som passer deg. Bli med på høstens viktigste arrangement, du også!

Vi støtter lokalmiljøet

I Ikano Bank har hver ansatt mulighet til å bruke en hel arbeidsdag hver år på frivillig arbeid i nærmiljøet. Det oppfordres til at alle ansatte benytter seg av denne muligheten. På denne måten forsøker vi å gi noe verdifullt tilbake til lokalsamfunnet vi er en del av. Vår erfaring er at dette gir positive opplevelser både for våre ansatte og for de menneskene vi får mulighet til å komme i kontakt med. 

 

Frisk asker-samarbeidet

Da vi besluttet å inngå et samarbeid med Frisk Asker var det naturligvis avgjørende at de kommersielle betingelsene var på plass, men kanskje viktigere enn noe annet var at det passet med vår profil og våre verdier. Som et selskap med fokus på samfunnsansvar føltes det viktig å støtte et lokalt idrettslag som gjør en så viktig innsats for barn og unge i Asker. 

Ikano Bank har vært en del av nettverket til Frisk Asker i 10 år; et langt og godt samarbeid som har båret frukter for begge parter. Sponsoratet gir oss mye tilbake på flere plan. Vi får synliggjort vår merkevare på en meget god måte, vi bruker det aktivt i relasjonsbygging med våre samarbeidspartnere og vi har team-building-arrangementer for våre ansatte der vi både går på hockeykamper og spiller hockey sammen. I tillegg er sponsosrnettverket til Frisk Asker en fin mulighet for oss til å komme i kontakt med potensielle leasing-partnere.

Om Frisk Asker:

Frisk Asker Ishockey er en norsk ishockeyklubb underordnet Idrettsforeningen Frisk Asker, som ble stiftet den 5. februar 1922. Frisk Asker er en av de eldste hockeyklubbene i Norge og spiller sine hjemmekamper i Asker.

 

støttespiller for himmeljegerne

Ikano Bank er stolte av å ha vært støttespiller for Himmeljegerne helt siden starten i 2013. 

Det hele startet med en henvendelse fra Lars Martin Tannæs-Fjeld tilbake i januar 2013 der han søkte sponsorer til sitt prosjekt om å gå 400 km på ski i Nordvestpassasje sammen med sin psykisk utviklingshemmede bror Simen. Prosjektets mål var todelt; å bli den første psykisk utviklingshemmede på en lengre ekspedisjon i arktiske strøk, samt å sette fokus på fysisk aktivitet hos psykisk utviklingshemmede. Vi syntes prosjektet var spennende, med en sterk sosial profil, så vi ønsket å bli støttespiller.

Senere har de gjennomført flere turer og ekspedisjoner - blant annet i Canada, Russland, Finland og Norge. 

Vi jobber for en grønnere hverdag

Vi ønsker å gjøre vårt for å bidra til et bedre miljø. Som tiltak har vi blant annet innført kjøtt- og fiskefri mandag i kantinen, kuttet ned på bruk av pappkrus, innført subsidiering av kollektivtransport for ansatte og installert el-billadere for ansatte som kjører el-bil. Bruk av papir er allerede på et minimum, vi er nøye med å slå av lys og regulere varme, og kildesortering er selvfølgelig på plass.