VerifyOnComputer

WaitingForVerification PressToOpenBankId
Tilbake

EnterPersonalIdentityNumber

VerifyOnMobile

WaitingForVerification
Tilbake

Samfunnsansvar

Vi bryr oss

Vi Ikano Bank lever etter vårt løfte om rettferdige vilkår. Rettferdige vilkår er med på å bygge sterke relasjoner og et godt rykte. Det betyr også at vi er åpne og tydelige rundt hvordan vi gjør forretninger.  Vi skal være en god samarbeidspartner, som leverer det vi lover til avtalt tid.

Vi i Ikano Bank ønsker også å bidra til større rettferdighet i det samfunnet vi er en del av. Vi har et ansvar både i vårt lokalmiljø og i en større sammenheng. Dette ansvaret tar vi på alvor, ved at vi jobber dedikert med ulike aktiviteter og initiativer der vi ønsker å gi noe tilbake. Her kan du lese om disse aktivitetene.


tilsluttet FNs Global Compact

FN har tegnet ned 10 prinsipper de inviterer selskaper over hele verden til å følge. Disse prinsippene dreier seg om menneskerettigheter, arbeidsliv, miljø og antikorrupsjon. FN kaller det verdens største bedriftsinitiativ for bærekraftig næringsliv. Dette initiativet synes vi er vel verdt å investere tid og krefter i. Vi jobber derfor aktivt med å identifisere forbedringspotensiale og fornuftige tiltak som bringer oss enda mer i tråd med FNs prinsipper. Vi vet at vi nok ikke kan forbedre verden alene, men vi ønsker å gjøre det vi kan, der vi kan. Gjennom vårt medlemskap i Global Compact rapporterer vi om dette arbeidet. Rapporten er også en naturlig del av vår årlige bærekraftsrapport. 

Last ned vår bærekraftsrapport for 2020

Les mer om FNs Global Compact

Ikano Bank støtter Redd Barna

Langsiktig samarbeid med Redd Barna

Redd Barna er verdens ledende uavhengige organisasjon for barn. De er politisk og religiøst nøytrale, med evne og nettverk til å påvirke både lokalt og internasjonalt. Deres mål er at alle barn skal overleve, lære og være trygge. De kjemper for barns rettigheter og for å sikre barn et bedre liv. Sånn sett er Redd Barna bidragsyter til FNs bærekraftmål. 

Vi støtter Redd Barna gjennom vårt Ikano Visa-kort. Vi gir Redd Barna et beløp tilsvarende 5 % av kortets omsetning i lekebutikker. I 2022 utgjorde dette over 60 000 kroner! Les mer om tiltaket.

Vi støtter lokalmiljøet

I Ikano Bank har hver ansatt mulighet til å bruke en hel arbeidsdag hver år på frivillig arbeid i nærmiljøet. Det oppfordres til at alle ansatte benytter seg av denne muligheten. På denne måten forsøker vi å gi noe verdifullt tilbake til lokalsamfunnet vi er en del av. Vår erfaring er at dette gir positive opplevelser både for våre ansatte og for de menneskene vi får mulighet til å komme i kontakt med. 

Ikano Bank har sponset Frisk Asker Hockey i en årrekke

Frisk asker-samarbeidet

Frisk Asker Ishockey er en norsk ishockeyklubb underordnet Idrettsforeningen Frisk Asker, stiftet 5. februar 1922. Frisk Asker er en av de eldste hockeyklubbene i Norge og spiller sine hjemmekamper på Varner Arena i Asker.

Da vi besluttet å inngå samarbeid med Frisk Asker var de kommersielle betingelsene naturligvis avgjørende, men det var også svært viktig at de passet vår merkevare, våre verdier og vårt fokus på bærekraft. Det føltes riktig å støtte et lokalt idrettslag, som gjør en så viktig innsats for barn og unge i Asker. 

Ikano Bank har vært en del av nettverket til Frisk Asker i en årrekke. Et langt og godt samarbeid, der vi får synliggjort vår merkevare på en god måte. Det er også svært god relasjonsbygging med både eksisterende og potensielle samarbeidspartnere. I tillegg har vi kjørt teambuilding for våre ansatte, der vi både har sett A-lagets kamper og selv spilt hockey ute på isen.

Trening med superlaget

Vi er så heldige å få hjelpe Frisk Askers Superlag med treningene deres. Våre medarbeidere bistår med påkledning av drakter og knytting av skøyter, og vi er med dem på isen. 

Dette er en del av Ikano Banks konsept "Social Day", som lar alle ansatte benytte én arbeidsdag per år til sosiale formål. Vi føler oss priviligerte som får lov til å følge den ivrige gjengen og gleden de har over å få spille ishockey.

Superlaget trener i Askerhallen. Medarbeidere fra Ikano Bank har gleden av å hjelpe til.

Lysglimt med SuperSelma

Superselma er Støtteforeningen for kreftrammede sitt barneprosjekt. Superselma er en frivillig, uavhengig og landsdekkende organisasjon, som skaper lysglimt, kunnskap og håp for kreftsaken.

Kreft berører oss alle på et eller annet tidspunkt og på en eller annen måte. Når det er barn involvert er det ofte ekstra vanskelig. Vi er glade for å kunne støtte SuperSelmas viktige arbeid, blant annet med bidrag til deres konsept "Lysglimt", som du kan lese mer om her.

Superselma-prosjektet sprer Lysglimt hos barnefamilier rammet av kreft