VerifyOnComputer

WaitingForVerification PressToOpenBankId
Tilbake

EnterPersonalIdentityNumber

VerifyOnMobile

WaitingForVerification
Tilbake

Forbrukslån - en definisjon

Skal du ta opp et forbrukslån for første gang? Hvis du aldri har tatt opp et lån før, kan det være vanskelig å gjøre seg kjent med alle ulike banker, tilbud og vilkår. Vi forklarer deg hva et forbrukslån innebærer, og hva som er definisjonen på bankenes ulike termer. 

Forbrukslån

Definisjonen på et forbrukslån er et lån uten sikkerhet. Det vil si at bankene låner deg kapital, uten at du trenger å stille bolig, eiendom eller andre formuesgjenstander som pant. I motsetning til et forbrukslån er et boliglån, hvor boligen står som sikkerhet på lånet. Det innebærer at dersom du ikke klarer å betale tilbake lånet, kan banken kreve at boligen selges. I verste fall kan hele boligen overdras av banken. 

Ettersom det ikke stilles krav til pant, tar bankene på seg en større risiko ved et forbrukslån. Bankene tar igjen for det tapte i form av økt risikopremie, og derfor er et forbrukslån dyrere enn et boliglån. Det er allikevel billigere enn å ta opp smålån og dyre kreditter. 

Det finnes mange grunner til å ta opp et forbrukslån. Det kan være at du trenger økonomisk fleksibilitet i forbindelse med et prosjekt, eller at du ønsker å kjøpe noe og ikke har tid til å spare. De vanligste grunnene til å ta opp et forbrukslån er:
 • Uforutsette utgifter
 • Oppussing
 • Refinansiering av gjeld

 

Rente

Når du skal finne det beste lånet for deg, kan du spørre deg selv følgende:

 • Er den effektive renten lav?
 • Har lånet gode vilkår?
 • Er nedbetalingsplanen realistisk?
 • Er dette en seriøs aktør?
Definisjonen på en rente er godtgjørelse for å stille kapital til disposisjon. Dette innebærer kostnaden for leie av penger (kapital). Renten oppgis normalt som prosent per år av leiebeløpet.

Renten inntjenes av den som er utlåner. Dersom du tar opp et lån hos en bank, stiller banken med disponibel kapital. Da må du betale banken for å leie pengene. Dersom du setter inn penger på en bankkonto (innskudd), er det du som leier ut kapital til banken. Banken betaler deg for at du skal ha penger stående hos dem, i form av renter. 

Det finnes mange forskjellige typer rente, og det er viktig å kjenne definisjonen på disse. Som forbruker vil du måtte forholde deg til effektiv rente og nominell rente. 

Nominell rente defineres som den årlige renten på et lån. Den effektive renten innebærer den nominelle renten på lånet, pluss alle gebyrer og kostnader på lånet. Hvis du vil vite hva lånet faktisk vil koste deg, må du altså se på den effektive renten. 

Mange banker hevder at de har den beste renten, men husk at det kan være store forskjeller. Bankene gjør en individuell vurdering av hver søknad, basert på betalingsevne, eksisterende gjeld og andre forhold. Derfor vil renten være forskjellig fra tilfelle til tilfelle. For å finne den beste renten, bør du be om tilbud fra flere banker. 

Les mer om hvordan du kan finne den beste renten på forbrukslån her

 

Vilkår

Vilkår kan defineres som bindende betingelser, eller forutsetninger for en avtale. Hvis du skal søke om et forbrukslån, stiller bankene noen betingelser til deg. Disse kan være knyttet til:

 • Alder
 • Betalingsanmerkninger
 • Fast årsinntekt
 • Oppholdssted
Dersom du oppfyller bankens betingelser og får innvilget lånet, vil du motta en kredittavtale. Dette er det samme som et gjeldsbrevlån. Her finnes det vilkår som du må forholde deg til så lenge lånets løpetid varer. Det er derfor viktig at du setter deg godt inn i kredittavtalen mellom deg og banken. 

Hvis du fortsatt ikke har full forståelse for definisjonen av et forbrukslån og bankens ulike termer, kan du prøve en lånekalkulator. Dette er et digitalt verktøy som forteller deg hvor mye lånet kommer til å koste deg i måneden. 

Hvor mye vil du låne?

kr
år

Nominell rente fra 7,9 % – 15,9 %, basert på individuell kredittvurdering.
Priseksempel refinansiering:  115 000 kr over 7 år til effektiv rente 14,88 % = kostnad: 65 781 kr, totalt: 180 781 kr. Minimum nedbetalingstid 1 år, maksimum nedbetalingstid 15 år. 
Priseksempel forbrukslån: 65 000 kr over 5 år til effektiv rente 14,94 % = kostnad: 25 755 kr, totalt: 90 755 kr. Minimum nedbetalingstid 1 år, maksimum nedbetalingstid 5 år.