VerifyOnComputer

WaitingForVerification PressToOpenBankId
Tilbake

EnterPersonalIdentityNumber

VerifyOnMobile

WaitingForVerification
Tilbake
En bred og oppdatert maskinpark er en viktig forutsetning for de fleste i anleggsbransjen. For å være med i konkurransen gjelder det å ha riktig utstyr, men også økonomisk fleksibilitet til nye investeringer.. 

Kjøp av anleggsmaskiner kan være en dyr affære. Har du behov for finansiering av anleggsmaskiner, kan det være lurt å undersøke hvilke muligheter du har og hvilken finansiering som passer deg og din bedrift best. 

Når du skal finansiere anleggsmaskiner, har du som regel to valg:
  • Lån til anleggsmaskin
  • Leasing av anleggsmaskin

Ved leasing betales renten månedelig på forskudd. I tillegg påløper det merverdiavgift på maskinen samt termin- og etableringsgebyr. På de fleste leasingavtaler betaler du ned hele verdien på rundt 5 år. Dette gjør at selve betalingsstrukturen er ganske lik for leasing og lån. 

I de fleste tilfeller vil maskinen også ha en restgjeld når leasingperioden er over. Ofte blir du spurt om du vil kjøpe ut maskinen ved å betale 1-3 månedsleier. Ønsker du å kjøpe ut maskinen, vil det heller ikke være altfor store forskjeller mellom lån og leasing - hovedforskjellen er om du i stedet velger å bytte ut maskinen med en moderne variant og ny leasingperiode. 

 

Lån til anleggsmaskin - når du trenger økonomisk fleksibilitet


Et lån til anleggsmaskin gir deg større eierskap til maskinene. Du kan når som helst selge maskinen og innfri lånet. Med en leasingavtale kan det noen ganger være vanskeligere å avbryte eller endre en kontrakt. Et lån til anleggsmaskin kan også være løsning for deg som er i oppstartsfasen av en bedrift. 

Fordeler med lån til anleggsmaskin:
  • Lave rentekostnader
  • Kort nedbetalingstid
  • Mulighet til å selge utstyret når du vil

Ser du etter et lån til anleggsmaskin? Hos Ikano Bank kan du låne opptil 400 000. Du trenger ikke å stille med sikkerhet og kan bruke lånet til akkurat det du trenger. Det kan imidlertid være verdt å tenke på et eventuelt verditap når du velger lån og utstyr. Anleggs- og transportmidler har som regel et verdifall det første året. Lånet bør derfor betales ned i takt med verditapet, slik at du ikke sitter igjen med restgjeld den dagen maskinen skal selges. 

Les mer om vilkårene til Ikano Lånet her

 

Leasing av anleggsmaskin - når du ønsker å frigjøre kapital til nye investeringer


Når du velger en leasingavtale, kan du gi større fleksibilitet og lønnsomhet til bedriften. Ved å leie utstyret kan du frigjøre kapital som i stedet kan investeres i bedriftens kjernevirksomhet, uten at det går på bekostning av likviditeten. Leasing er også en fin måte å få tilgang til oppdatert utstyr, ved at du har mulighet til å skifte ut maskinen etter leasingperioden er over. 

Fordeler med leasing av anleggsmaskin:
  • Skattefordeler
  • Frigjøring av driftskapital
  • Fleksibel mulighet til utskifting ved behov

Hos Ikano Bank kan du få en skreddersydd leasingavtale etter dine behov. Blant våre leasingpartnere kan du finne akkurat det utstyret du trenger, enten du har behov for traktor, gravemaskin, hjullaster, veivalsere eller bulldosere. 

 

Hvilket alternativ er best - leasing eller lån til anleggsmaskin?


Det er med andre ord fordeler og ulemper knyttet til begge finansieringsmetodene. Til syvende og sist er det bedriftens økonomi, fleksibilitet og behov for andre investeringer som avgjør hvilket alternativ som er mest lønnsomt. 

Hovedforskjellen på lån og leasing kommer ofte til syne gjennom renten. Jo lavere rentenivået er, desto mer lønnsomt blir et lån. Samtidig kommer leasing med gode skattefordeler, som er grunnen til at de fleste velger leasing. Ved leasing har man nemlig mulighet til å utgiftsføre en investering over kortere tid enn ved et lån til anleggsmaskin. 

Når det gjelder en forutsigbar nedbetalingsplan, vil dette være stort sett likt. Både med leasing og et lån til anleggsmaskin får du en nedbetalingsplan som gjør det enkelt å budsjettere bedriftens utgifter og inntekter. 

Har du flere spørsmål angående lån til anleggsmaskin? Ta gjerne kontakt med oss, enten på telefon +47 66 85 86 66 eller gjennom vårt kontaktskjema.

 

Hvor mye vil du låne?

kr
år

Nominell rente fra 7,9 % – 15,9 %, basert på individuell kredittvurdering.
Priseksempel refinansiering:  115 000 kr over 7 år til effektiv rente 14,88 % = kostnad: 65 781 kr, totalt: 180 781 kr. Minimum nedbetalingstid 1 år, maksimum nedbetalingstid 15 år. 
Priseksempel forbrukslån: 65 000 kr over 5 år til effektiv rente 14,94 % = kostnad: 25 755 kr, totalt: 90 755 kr. Minimum nedbetalingstid 1 år, maksimum nedbetalingstid 5 år.