IT-sikkerhet

Vi tar din sikkerhet på alvor

IT-sikkerhet i Ikano Bank

Ikano Bank AB (Publ) (heretter kalt Ikano Bank) har iverksatt strenge IT-sikkerhetsrutiner som skal sikre at den informasjonen vi har om våre kunder ikke er tilgjengelig for uvedkommende. All informasjon som sendes mellom kunden og Ikano Bank etter innlogging på Min Side krypteres slik at ingen kan ta del i kundens personlige opplysninger. Brannvegger og flere andre sikkerhetskomponenter utgjør til sammen sikkerhetstiltak som skal forhindre innbrudd i Ikano Banks datasystemer. Ikano Bank tester regelmessig sikkerheten ved hjelp av sikkerhetsspesialister.

Kunden spiller en viktig rolle i sikkerhetsarbeidet. Ikano Bank anbefaler alle kunder å beskytte egen datamaskin gjennom installering og oppdatering av virusprogrammer, installasjon av brannvegg og utlogging etter endt sesjon på Min Side. Bevissthet rundt hvilken nettside man er på, beskyttelse av pin-koder samt å aldri utlevere kortnummer, koder eller liknende via e-post, telefon eller Internett, er viktige grep du kan ta for å beskytte den informasjonen Ikano Bank har om deg som kunde.

E-post

Av sikkerhetsårsaker kommuniserer Ikano Bank kun om generelle forhold via e-post. Du som kunde bør ikke sende konfidensiell eller personlig informasjon som kortnummer, transaksjonshistorikk eller liknende via e-post. Hvis du likevel gjør dette, skjer det på egen risiko.

Ikano Bank eller våre samarbeidspartnere kommer aldri til å be deg oppgi konfidensiell informasjon som kortnummer, pin-kode eller liknende via e-post. Hvis du får en slik henvendelse anbefaler vi at du sletter e-posten uten å åpne eventuelle vedlegg.

Hold søkeordene enkle.

Benytt flere ord for å begrense søket ditt.