VerifyOnComputer

WaitingForVerification PressToOpenBankId
Tilbake

EnterPersonalIdentityNumber

VerifyOnMobile

WaitingForVerification
Tilbake

BankID - din digitale signatur

Ta vare på deg selv, også på internett.

Tips til trygg bruk av BankID

Vanlige spørsmål og svar om BankID

BankID er ditt digitale jeg. Slik tar du vare på deg selv digitalt:

 • BankID er din personlige elektroniske ID. Like personlig som passet ditt. BankID er også din elektroniske signatur, like bindende som den håndskrevne underskriften din. Å la noen benytte din BankID er som å gi fra deg passet ditt og et blankt ark med signaturen din på.
 • Del derfor aldri din BankID eller tilhørende passord med noen. Selv ikke familiemedlemmer, banken din, politiet eller andre du stoler på. Velg et passord du ikke bruker andre steder. Bytt hvis du er usikker på om passordet ditt kan gjettes av andre.
 • Kontakt banken din hvis du tror noen har fått tilgang til din BankID. Du kan selv sperre den i nettbanken umiddelbart. 
 • Ta vare på BankID-brikken. Den er fremdeles aktiv selv om du har opprettet BankID på mobil.
 • Trenger du hjelp til å benytte BankID? Ta kontakt med banken din. Du kan også opprette en fullmakt for en annen person til å disponere din BankID.

 • Hva er BankID?

  BankID er elektronisk identifisering og signering på nett. Bankene har ulike typer sikkerhetskort. Det kan for eksempel være en elektronisk kodebrikke, som genererer en engangskode hver gang du bruker den. De fleste banker tilbyr også BankID på mobil, slik at du bruker telefonen din i stedet for brikken.

 • Hva er fordelene med BankID?

  BankID er en trygg, sikker og enkel elektronisk ID. Du kan bruke samme BankID hos alle banker.

  BankID er imidlertid langt mer enn bare en innloggingsmekanisme i nettbank. Med BankID kan du signere dokumenter elektronisk slik at du slipper å møte opp personlig eller sende i post, for eksempel søknad om barnehageplass, adresseendring hos Posten, bud på bolig, lånesøknad, tinglysning av dokumenter med mer. 

  Du vil også kunne benytte din BankID til å signere betalingen elektronisk når du betaler med BankAxess.

 • Er BankID sikkert å bruke?

  Ja, BankID er trygt å bruke. Bankene jobber kontinuerlig med sikkerheten i BankID, gjennom BankID-samarbeidet. I tillegg til sikkerhet er bankene opptatt av brukervennlighet. Disse to faktorene kan være vanskelige å kombinere, men det legges mye ressurser i å gjøre BankID både sikkert og brukervennlig.

 • Koster det noe å bruke BankID?

  Det er den enkelte bank som utsteder BankID til sine kunder, og som fastsetter pris på sine tjenester. Ta kontakt med din hovedbank for opplysninger om priser og vilkår.

 • Hva er sikrest? Vanlig BankID eller BankID på mobil?

  Bankene vurderer disse som likestilte. Du kan bruke dine BankID-er om hverandre der det er mulig.

 • Hvor lenge er min BankID gyldig?

  Din BankID er normalt gyldig i to år. Det kan imidlertid skje endringer og oppgraderinger i løsningen som gjør at fornying må skje på et tidligere tidspunkt. BankID blir automatisk fornyet av banken.

 • Hvordan signerer jeg med BankID?

  Du får først presentert dokumentet/teksten du skal signere, som du deretter bekrefter at du har lest og forstått. I neste steg signerer du ved hjelp av ditt fødselsnummer, kode fra sikkerhetskortet / mobil og ditt personlige passord. Om du får tilbud om å lagre dokumentet anbefaler vi at du takker ja, slik at det kan hentes frem ved eventuelt senere behov.         

 • Hva menes med elektronisk signering?

  Med BankID kan du signere avtaler elektronisk. Da slipper du å møte opp personlig eller sende dokumenter med post. Elektronisk signatur er som regel like juridisk bindende som en signatur med penn på papir.

 • Hvilket ansvar har banken ved svindel/misbruk?

  Dersom BankID-en din blir misbrukt mot din viten og vilje, og du blir påført tap som følge av uautoriserte betalingstransaksjoner, eller at det tas opp kreditt i ditt navn, kan banken ikke holde deg ansvarlig for disse transaksjonene eller for kreditten. Dette gjelder såfremt du har tatt alle rimelige forholdsregler for å beskytte BankID-en din, herunder kodebrikken og det personlige passordet (gjelder også ved bruk av BankID på mobil). Dersom du derimot har utvist grov uaktsomhet med hensyn til vern om din BankID, og/eller ikke har underrettet banken om tap eller mislighold av BankID så snart du ble eller burde ha blitt oppmerksom på det, vil du kunne holdes ansvarlig for hele eller deler av de uautoriserte betalingstransaksjonene eller den kreditten som er tatt opp. Dersom du på forsettlig vis har unnlatt å følge sikkerhetsanordningene som følger av BankID-vilkårene og finansavtalelovens bestemmelser, og dette har medført et tap, vil du selv være ansvarlig for hele tapet.

 • Når er det nødvendig å sperre min BankID?

  Dersom sikkerhetskortet ditt er stjålet eller mistet må du ta kontakt med banken umiddelbart.

  Dersom du har mistanke om at noen har fått kjennskap til ditt BankID passord, må du enten endre passordet eller ta kontakt med banken.

 • Hvordan sperrer jeg min BankID?

  Ta kontakt med hovedbanken din for å sperre BankID. Mange banker lar deg også sperre den selv i nettbanken, dersom du får logget inn.

 • Hva er forskjellen på vanlig BankID og BankID på mobil?

  I vanlig (banklagret) BankID ligger opplysningene knyttet til din personlige elektroniske identitet lagret hos banken. Du må derfor taste både passord og sikkerhetskode for å bruke denne. I BankID på mobil ligger informasjonen lagret i ditt SIM-kort.

 • Hvem står bak BankID?

  BankID tilbys av bankene i Norge og utgjør en felles infrastruktur, utviklet av bankene gjennom BankID-samarbeidet, i regi av Finans Norge.

 • Hvordan sikrer banken at BankID utstedes til rett person?

  Bankene har gode rutiner for utstedelse av fysisk legitimasjon (bankkort) til sine kunder. Bankene viderefører disse gode rutiner i forbindelse med utstedelse av BankID. Etablerte kunder kan bestille BankID i nettbanken, etter at de har logget seg inn. Dersom du er ny kunde må du legitimere deg med pass for å etablere kundeforhold og få utstedt BankID.

 • Hvorfor bør jeg skaffe meg BankID?

  BankID er en trygg og enkel elektronisk ID. Samme BankID kan brukes på tvers av de bankene du er kunde hos. Med BankID kan du også signere dokumenter elektronisk, identifisere deg ved kjøp på nett og logge inn på offentlige portaler.

 • Kan jeg få BankID av Ikano Bank?

  Ikano Bank utsteder ikke BankID. Vi anbefaler at du tar kontakt med din hovedbank. Dersom din bank har tilrettelagt for det, kan du bestille BankID i din nettbank. 

 • Hvor får jeg BankID?

  Ta kontakt med din hovedbank, så hjelper de deg med å komme i gang.

 • Hva slags passordet kan jeg bruke?

  Velg et passord du ikke bruker noen andre steder. Bytt hvis du er usikker på om passordet ditt kan gjettes av andre. Del aldri passordet med noen.

 • Hvordan kan jeg beskytte meg mot svindel?

  • Lær deg passordet. Ikke oppbevar passord eller koder skriftlig på papir eller på datamaskinen.
  • Ikke benytt samme passord som du bruker andre steder.
  • Bruk gjerne en kombinasjon av bokstaver, tall og spesialtegn.
  • Det anbefales å endre passord av og til (f.eks. en gang i året).
  • Ikke gå fra datamaskin/mobil enhet uten å logge deg av tjenester hvor du har brukt BankID.
  • Ikke oppgi passord eller koder til andre, verken på telefon, e-post eller over internett. En vanlig fremgangsmåte for svindlere er å sende e-post som gir seg ut for å være fra banken, der de spør om passord og andre personopplysninger.

 • Hva gjør jeg hvis brikke eller PIN-kode er på avveie?

  Ved tap eller mistanke om tap av BankID-brikke /-sikkerhetskort, eller om at noen kan ha fanget opp tilhørende PIN-kode, skal du straks melde fra til banken som har utstedt din BankID.

 • Hva gjør jeg hvis noen har sett eller hørt passordet mitt?

  Du kan selv endre passord. I tillegg må du kontakte hovedbanken din dersom du har mistanke om at noen har skaffet seg tilgang til din BankID.