Bruk av BankID

BankID er en trygg og enkel elektronisk ID, som blant annet kan brukes som innlogging hos de bankene du er kunde hos. BankID brukes også som identifisering hos offentlige tjenester, nettbutikker m.m.

Hos oss trenger du BankID for å logge inn på Min Side. Nedenfor finner du de vanligste spørsmålene våre kunder har om BankID og hvordan det fungerer.

Generelt om BankID

 • Hva er BankID?

  BankID er elektronisk identifisering og signering på nett. Du er vant til å identifisere deg med pass, førerkort eller bankkort. På nettet kan du bruke din BankID for å bekrefte hvem du er. Isteden for å skrive under med kulepenn kan du bruke din BankID til å signere elektronisk.

  Bankene har ulike typer sikkerhetskort. Det kan for eksempel være et kort med forhåndstrykte koder, en elektronisk kodebrikke som genererer engangskoder eller et kort med kortleser.

  BankID består av ditt fødselsnummer, engangskoden du får fra sikkerhetskortet og det personlige passordet du har valgt. 

  Sikkerhetskortet blir ofte tatt for å være BankID, men BankID er det elektroniske sertifikatet som er lagret sentralt hos Nets. BankID er altså ikke en fysisk gjenstand.
 • Hva er fordelene med BankID?

  Med BankID får du en trygg, sikker og enkel elektronisk ID som kan brukes til blant annet til innlogging i nettbanken. Du kan bruke samme BankID på tvers av de bankene du har kundeforhold i. 

  BankID er imidlertid langt mer enn bare en innloggingsmekanisme i nettbank. Med BankID kan du signere dokumenter elektronisk slik at du slipper å møte opp personlig eller sende i post, for eksempel søknad om barnehageplass, adresseendring hos Posten, bud på bolig, lånesøknad, tinglysning av dokumenter med mer. 

  Du vil også kunne benytte din BankID til å signere betalingen elektronisk når du betaler med BankAxess.
 • Er BankID sikkert å bruke?

  Ja, bruk av BankID er sikkert. Bankene jobber kontinuerlig med sikkerheten i BankID gjennom BankID Samarbeidet. Trusselbildet er stadig i endring, og dette gjør at et godt samarbeid mellom bankene er nødvendig. I tillegg til sikkerhet er bankene opptatt av brukervennlighet. Disse to faktorene kan være vanskelige å kombinere, og bankene legger ned mye ressurser i å gjøre BankID både sikkert og brukervennlig.

 • Koster det noe å bruke BankID?

  Det er den enkelte bank som utsteder BankID til sine kunder og som også fastsetter pris på sine tjenester. Ta kontakt med din bank for opplysninger om priser og vilkår.

 • Hva er sikrest? Vanlig BankID eller BankID på mobil?

  Bankene vurderer disse som likestilte. Du kan bruke dine BankID-er om hverandre der det er mulig.

 • Finnes det flere typer BankID?

  Det finnes to typer BankID-er, PersonBankID og AnsattBankID: 

  - PersonBankID er din personlige BankID som du kan benytte blant annet til innlogging i nettbank, og på andre brukersteder hvor BankID kan benyttes.

  - AnsattBankID er den BankID som brukes når en ansatt i kraft av sitt arbeid signerer for bedriften. Her knyttes innehaver av AnsattBankID sitt fødselsnummer opp mot bedriftens organisasjonsnummer.

 • Hvor lenge er min BankID gyldig?

  Din BankID er normalt gyldig i to år. Det kan imidlertid skje endringer og oppgraderinger i løsningen som gjør at fornying må skje på et tidligere tidspunkt. BankID blir automatisk fornyet av banken.

 • Trenger jeg mer enn én BankID?

  I utgangspunktet trenger du kun en BankID, da en og samme BankID kan brukes på tvers av bankene og på alle brukersteder. Om du ønsker det kan du imidlertid få en BankID fra alle banker du har kundeforhold i.

 • Hvordan signerer jeg?

  Du får først presentert dokumentet/teksten du skal signere. Etter å ha lest det som skal signeres, må du krysse av for at dokumentet/teksten er lest og forstått. 

  I neste bilde skjer selve signeringen. Du signerer ved hjelp av ditt fødselsnummer (kan være forhåndsutfylt – f.eks. i nettbanken), kode fra sikkerhetskortet og ditt personlige passord. 

  I noen tilfeller vil du få tilbud om å lagre dokumentet. Vi anbefaler at du lagrer dette  slik at du har tilgang til det signerte dokumentet senere. Dokumenter du har lagret på datamaskinen kan hentes frem ved hjelp av ”Dokumentoversikten” som du finner på bankid.no, eller i din nettbank.           
 • Hva menes med elektronisk signering?

  Ved hjelp av din BankID kan du signere avtaler elektronisk; dokumenter, kontrakter og lignende.

  Ved å signere elektronisk slipper du å møte opp personlig eller sende dokumenter med post, for eksempel søknad om barnehageplass, adresseendring hos Posten, bud på bolig, lånesøknad, tinglysning av dokumenter med mer. Du vil også kunne benytte din BankID når du betaler med BankAxess. Da bruker du BankID til å signere betalingen.

  Denne signaturen er med noen få unntak (for eksempel testament) like juridisk bindende som en avtale signert med penn.

 • Hvilket ansvar har banken ved svindel/misbruk?

  Det er ingen ansvarsbegrensning for banken dersom din BankID blir misbrukt til å logge seg inn i nettbanken din og tappe kontoen. Da gjelder Finansavtaleloven og banken har etter denne loven fullt ansvar med mindre kunden har utvist grov uaktsomhet eller ikke underrettet banken snarest mulig etter at kunden ble eller burde blitt klar over at han eller hun hadde "mistet" påloggingsmekanismen til nettbanken (BankID).  BankID-avtalens ansvarsbegrensning har derfor først og fremst betydning der BankID brukes til annet enn disponering av konto. Her er det en grense for bankens ansvar som utsteder av BankID på 100 000 kroner.

 • Når er det nødvendig å sperre min BankID?

  Dersom sikkerhetskortet ditt er stjålet eller mistet må du ta kontakt med banken umiddelbart.

  Dersom du har mistanke om at noen har fått kjennskap til ditt BankID passord, må du enten endre passordet eller ta kontakt med banken.

 • Hvordan sperrer jeg min BankID?

  Ta kontakt med banken din for å sperre BankID.

 • Hva er forskjellen på vanlig BankID og BankID på mobil?

  I vanlig (banklagret) BankID ligger hemmelighetene knyttet til din personlige elektroniske identitet sikkert lagret hos banken. Du må derfor taste både passord og sikkerhetskode for å bruke denne. I BankID på mobil ligger hemmelighetene trygt lagret i ditt SIM-kort. Det er derfor tilstrekkelig å taste PIN-kode for å bruke denne.

 • Hvem står bak BankID?

  BankID tilbys av bankene i Norge og er basert på en felles infrastruktur som er utviklet av banknæringen gjennom BankID Samarbeidet, i regi av Finansnæringens Fellesorganisasjon.

 • Kan jeg ha flere BankID-er?

  Du kan få BankID fra alle banker du har et kundeforhold i. Én og samme BankID kan imidlertid brukes på tvers av bankene og andre brukersteder.

 • Bestilling av nytt sikkerhetskort

  Ta kontakt med banken din dersom du har behov for nytt sikkerhetskort.

 • Hvordan sikrer banken at BankID utstedes til rett person?

  Bankene har gode rutiner for utstedelse av fysisk legitimasjon (bankkort) til sine kunder. Bankene viderefører disse gode rutiner i forbindelse med utstedelse av BankID. Etablerte kunder kan bestille BankID i nettbanken, etter at de har logget seg inn. Dersom du er ny kunde må du legitimere deg med pass for å etablere kundeforhold og få utstedt BankID.

Bestille BankID

 • Hvorfor bør jeg skaffe meg BankID?

  Med BankID får du en trygg, sikker og enkel elektronisk ID som kan brukes til blant annet til innlogging i nettbanken. Samme BankID kan brukes på tvers av de bankene du har kundeforhold i. BankID er mer enn bare en innloggingsmekanisme i nettbank. Med BankID kan du signere dokumenter elektronisk slik at du slipper å møte opp personlig eller sende i post, for eksempel søknad om barnehageplass, bud på bolig, lånesøknad, tinglysning av dokumenter med mer. Du kan benytte BankID på offentlige nettsider. BankID blir også brukt ved sikker netthandel med kort (3D-Secure) og når du betaler med BankAxess (direkte trekk fra konto).

 • Kan jeg få BankID av Ikano Bank?

  Ikano Bank utsteder ikke BankID.

  Vennligst ta kontakt med banken din for å få hjelp. Dersom din bank har tilrettelagt for det, kan du bestille BankID i din nettbank. 

 • Hvor får jeg BankID?

  Det er hver enkelt bank som har ansvaret for å utstede, informere om og gi brukerstøtte til sine kunder når det gjelder BankID (på samme måte som de utsteder betalingskort).

  Vennligst ta kontakt med banken din for å få hjelp. Du kan henvende deg til din kundekonsulent eller bestille BankID i din nettbank, dersom din bank har tilrettelagt for det. 

 • Er det noen regel for hvordan passordet må være?

  Passordet må bestå av minst 6 tegn og maks 255. Det skilles ikke på store og små bokstaver.

 • Råd om beskyttelse av koder og passord
  • Lær deg passordet. Ikke oppbevar passord eller koder skriftlig på papir eller på datamaskinen.
  • Ikke benytt samme passord som du bruker andre steder. Særlig er det viktig å ikke bruke samme passord som for tjenester som deles med andre (trådløs ruter, felles e-post osv.).
  • Bruk passord på 8 tegn eller mer. Maksimumslengde er 255 tegn.
  • Bruk gjerne en kombinasjon av bokstaver, tall og spesialtegn.
  • Det anbefales å endre passord av og til (f.eks. en gang i året). Du kan selv endre passordet når du bruker BankID. Etter å ha tastet inn ditt nåværende passord, velg knappen "Endre passord".
  • Unngå bruk av passord og koder som er enkle å gjette seg frem til. Eksempler på dette er initialer eller deler av navn, fødselsdatoer, telefonnumre, navn på husdyr, gate- eller stedsnavn osv.
  • Ikke gå fra datamaskinen uten å logge deg av tjenester hvor du har brukt BankID.
  • Ikke oppgi passord eller koder til andre, verken på telefon, e-post eller over internett. En vanlig fremgangsmåte for svindlere er å sende e-post som gir seg ut for å være fra banken, der de spør om passord og andre personopplysninger.
 • Krav til personlig passord

  Passordet som velges av kunden, er også et viktig sikkerhetselement ved bruk av BankID. Passordet er personlig og må holdes hemmelig.

 • Krav til oppbevaring og behandling av sikkerhetskort

  Sikkerhetskort blir utlevert til BankID-bruker av banken. Sikkerhetskortet er et viktig sikkerhetselement ved bruk av BankID. Det er viktig at sikkerhetskortet oppbevares på en slik måte at uvedkommende ikke kan få tilgang til det. Eventuell PIN-kode som brukes hver gang en sikkerhetskode skal hentes ut av sikkerhetskortet, må holdes hemmelig.

 • Hvis sikkerhetskort blir borte, eller PIN-kode blir avslørt

  Ved tap eller mistanke om tap av sikkerhetskort eller om noen kan ha fanget opp tilhørende PIN-kode, skal du straks melde fra til banken som har utstedt din BankID. Det samme må du gjøre hvis du har mistanke om at noen på annen måte har skaffet seg tilgang til din BankID.

  Retningslinjer finner du på utstederbankens nettsider.

 • Hvis noen har sett ditt personlige passord
  Du kan selv endre passordet når du bruker BankID. Etter å ha tastet inn ditt nåværende passord, velg knappen "Endre passord". Kontakt banken dersom du har mistanke om at noen har skaffet seg tilgang til din BankID. 
 • Hvis BankID er forsøkt brukt på tidspunkt du ikke kjenner igjen

  Ved bruk av banklagret BankID vil du alltid få informasjon om siste gang din BankID ble benyttet. Denne informasjonen gir deg oversikt og kontroll. Kjenner du ikke tidspunkt som er oppgitt, ta kontakt med banken som har utstedt din BankID. 

 • Kontroll av brukersted og programvare

  Ved bruk av banklagret BankID vil du alltid få en melding om at du er i ferd med å laste ned programvare. Meldingen som heter ”Sikkerhetsadvarsel”, viser om programvaren er ekte. Ekte programvare vil være signert og komme fra Nets, tidligere Bankenes Betalingssentral AS. I meldingen svarer du ”ja” for at BankID skal kunne brukes på din datamaskin.

  I BankID-dialogen kan du kontrollere at du er på rett brukersted, ved å se på navnet som kommer frem øverst til venstre. 

  Ta kontakt med banken som har utstedt din BankID, hvis du er i tvil om du har fått riktig programvare eller hvis nettstedets navn ikke stemmer med det du ser ellers i skjermbildet.

Problemer ved bruk av BankID

 • Hvorfor får jeg opp en sikkerhetsadvarsel?

  Sikkerhetsadvarselen er en trygghet for deg som bruker. Den gir deg mulighet til å kontrollere og godkjenne programvare som kjører på din datamaskin. Ekte programvare vil være signert og komme fra BankID Norge.

 • Kan jeg endre mitt personlige passord?

  Du kan endre passord når du selv ønsker det ved å velge ”Endre passord” når du bruker BankID.

 • Hva gjør jeg om jeg har glemt mitt personlige passord?

  Dersom du har glemt passordet må du ta kontakt med banken din for å få hjelp.

Hold søkeordene enkle.

Benytt flere ord for å begrense søket ditt.