VerifyOnComputer

WaitingForVerification PressToOpenBankId
Tilbake

EnterPersonalIdentityNumber

VerifyOnMobile

WaitingForVerification
Tilbake

Slik beregner du et annuitetslån med kalkulator

Når du skal ta opp et lån får du en nedbetalingsplan som er tilpasset lånebeløp og ønsket nedbetalingstid. Du kan få valget mellom et annuitetslån og et serielån. Det er ikke noe enkelt svar på hva som lønner seg å velge, fordi det er avhengig av din betalingsevne. På denne siden forklarer vi forskjellen mellom et annuitetslån og et serielån, og hvordan du selv kan beregne hva som lønner seg for deg ved hjelp av en kalkulator.

Forskjellen på annuitetslån og serielån

Når vi snakker om å “ta opp et lån” sikter vi til avtalen mellom to parter, der den ene stiller kapital (penger) eller annen formuesgjenstand til disposisjon, mens den andre part påtar seg en forpliktelse til å levere eller betale tilbake lånet i henhold til avtalevilkårene. Det finnes en rekke forskjellige benevnelser på lån, avhengig av hva som er formålet med lånet. Noen av disse er:

Her kan du lese om forskjellene på ulike typer lån

For å beregne hva et lån vil kunne koste, kan du benytte vår lånekalkulator.

Hvor mye vil du låne?

kr
år

Nominell rente fra 7,9 % – 15,9 %, basert på individuell kredittvurdering. Lånebeløp fra 25 000 til 400 000. Løpetid for forbrukslån er fra 1 til 5 år.
180 000 kr o/5 år, nominell rente 12,8 %, effektiv rente 14,44 %, kostnad 68 857 kr, totalt 248 857 kr.
For å søke om lån må du være over 25 år, ha fast årsinntekt på 200 000 kroner, ha bodd i Norge i 3 år og ikke ha betalingsanmerkninger.

Beregne annuitetslån

Hva som er benevnelsen på lånet er ikke så viktig som hvordan lånet skal betales tilbake. Gjennom hele lånets løpetid (nedbetalingstiden) vil du måtte forholde deg til terminbeløp, som består av renter og avdrag.

Renter sikter til hva det koster å leie penger, mens avdrag er hva du betaler tilbake på selve lånet. Størrelsen på disse avhenger av om du velger et annuitetslån eller et serielån. 

Les mer om lån hos Ikano Bank

Et annuitetslån har faste terminbeløp hver måned, med varierende avdrag og renter. Etter hvert som lånet nedbetales vil rentebeløpet bli mindre, mens avdragsbeløpet blir større. Terminbeløpet holder seg konstant gjennom hele lånets løpetid.

Et serielån har variable terminbeløp. Beløpet på avdraget holder seg konstant, og rentebeløpet blir stadig mindre ettersom gjelden synker. Dermed vil også terminbeløpet være synkende gjennom lånets løpetid.

Kvinne beregner annuitetslån

Slik beregner du annuitetslån og serielån med kalkulator

Hvilket alternativ som lønner seg for deg, vil være en individuell vurdering. Det er andelen renter som bestemmer hvor dyrt lånet vil bli, og derfor lønner det seg å ha kortest mulig nedbetalingstid. Hva som lønner seg, blir derfor et spørsmål om hvor store terminbeløp du klarer å håndtere. 

Annuitetslån

For å regne ut hva et annuitetslån vil koste deg i motsetning til et serielån, kan du bruke en finanskalkulator.

Vi har satt opp følgende eksempel:

 • Lånebeløp: 400 000 kroner
 • Effektiv rente: 9 % (0,75 % per måned)
 • Nedbetalingstid: 3 år (36 måneder)

Et annuitetslån har faste terminbeløp hver måned, gjennom hele nedbetalingstiden. Med 3 års nedbetaling, vil et annuitetslån koste deg: 12 720 x 36 = 457 916 kroner. Regnestykket vil da se slik ut:

 • År 1: 12 720 x 12 måneder = 152 640
 • År 2: 12 720 x 12 måneder = 152 640
 • År 3: 12 720 x 12 måneder = 152 640
 • Totalt over 3 år = 457 916 kroner

Serielån

For å finne ut av hva et serielån vil koste deg, kan du bruke en vanlig kalkulator. Regnestykket for dette ser slik ut:

 • 400 000 / 36 = 11.111 (avdrag)
 • 400 000 x 0,09 / 12 (restgjeld x rentesats / måneder) = 3 000
 • 11 111 + 3 000 = 14 111 (månedlig terminbeløp det første året)
Et serielån har variable terminbeløp, fordi rentekostnaden synker med gjelden. Etter 3 år vil du ha betalt følgende:
 • År 1: 14 111 x 12 måneder = 169 333
 • År 2: 12 841 x 12 måneder = 154 093
 • År 3: 11 685 x 12 måneder = 140 225
 • Totalt over 3 år = 463 652 kroner

I vårt regnestykke ble annuitetslån det billigste lånet, men ved en lengre nedbetalingstid blir ofte serielånet det rimeligste alternativet.          Ta en vurdering i samarbeid med banken.

Kontakt gjerne oss i Ikano Bank, for en uforpliktende prat.