VerifyOnComputer

WaitingForVerification PressToOpenBankId
Tilbake

EnterPersonalIdentityNumber

VerifyOnMobile

WaitingForVerification
Tilbake

Har du behov for finansiering av gravemaskin? Når du skal finansiere utstyr til bedriften, kan du enten finansiere hele beløpet der og da eller betale ned beløpet litt og litt. For sistnevnte har du to valg: Lån til gravemaskin eller leasing. 

 

Lån til gravemaskin - økonomisk frihet når du trenger det

Fordelen med et forbrukslån er at lånet kan brukes til akkurat det du ønsker. Det stilles ingen krav om sikkerhet, noe som gir deg økonomisk frihet til å disponere lånet slik du selv ønsker. Ettersom banken ikke mottar sikkerhet fra deg som kunde, vil renten være noe høyere enn lån med sikkerhet. Et forbrukslån har likevel lavere rente enn smålån og kreditter.

Hos Ikano Bank kan du søke om lån til gravemaskin opptil 400 000, til en nominell rente fra 7,9 prosent. Endelig lånerente baseres på en individuell kredittvurdering. For å søke må du oppfylle følgende kriterier:
  • Du må ha fylt 25.
  • Du har ingen betalingsanmerkninger.
  • Du har minimum 200.000 kroner i fast årsinntekt.
  • Du har bodd i Norge i minimum 3 år.
Med Ikano Lånet får du en oversiktlig nedbetalingsplan, som hjelper deg å opprettholde en forutsigbar økonomi. Du har også full oversikt over lånet til enhver tid gjennom Mine sider. 

 

Leasing av gravemaskin - fleksibilitet og lønnsomhet for bedriften

Leasing er en populær finansieringsform som egner seg spesielt godt for maskiner og annet utstyr. I utgangspunktet kan en slik avtale inngås for alle drifts- og anleggsmaskiner som kan skilles ut som egen enhet og avskrives. 

Hos oss kan du blant annet lease:

  • Produksjonsutstyr
  • Anleggsmaskiner
  • Logistikk- og transportutstyr
  • Offshore
  • Vask- og rengjøingsutstyr
Ofte vil skillet mellom operasjonell og finansiell leasing ha innvirkning på hva som er mest lønnsomt for den enkelte bedrift. Hvilken leasingform det er avhenger av hvem som har eierskap til objektet. Eierskapet går til den som har den finansielle risikoen for objektet, uavhengig av hvem som står oppført som formell eier. Ved finansiell leasing er det leasingtakeren som har den finansielle risikoen, mens det ved operasjonell leasing er utleieren. Finansierer du gjennom operasjonell leasing får du derfor ekstra sikkerhet. 


Hos Ikano Bank hjelper vi deg med å skreddersy løsninger som tilfredsstiller dine ønsker og behov. Vi tilbyr enkle og attraktive løsninger, uavhengig av om du hører til privat næringsliv eller offentlig sektor. 

 

 

Lån eller leasing - hva er best?


Så hvilket alternativt vil være mest lønnsomt for deg og bedriften? Skal du ta opp et lån til gravemaskin eller finansiere maskinen gjennom leasing?

Med en leasingavtale får du en forutsigbar økonomi og du slipper å tenke på store verditap på maskinene. Det gjør det lettere for å deg å skifte ut maskinene den dag det blir behov for det. En annen viktig fordel er at du kan finansiere maskinparken - uten at det går på bekostning av bedriftens likviditet. Takket være gunstige avskrivningsregler blir det også skattemessig fornuftig å velge leasing. 

Men leasing trenger ikke være det eneste gunstige alternativet. Noen velger å benytte seg av lånefinansiering - her er det opp til personlige preferanser. Forutsetningen for å ta opp lån til gravemaskin er så klart at du har en økonomi som tilsier at du kan betale ned på lånet og samtidig opprettholde bedriftens kjøpeevne og likviditet. Har du det, vil du i teorien betale ned tilsvarende på maskinen - forskjellen er først og fremst eierskapet til maskinen. 

For mange i oppstartsfasen av en bedrift kan det også være vanskelig å benytte leasing, da man ofte må vise til at du har inntekter som dekker kostnadene knyttet til leasing. For nyetablerte kan derfor forbrukslån være det beste alternativet. 

Har du behov for et lån til gravemaskin? Ta gjerne kontakt med oss, enten på telefon +47 66 85 86 66 eller gjennom vårt kontaktskjema
 

Hvor mye vil du låne?

kr
år

Nominell rente fra 7,9 % – 15,9 %, basert på individuell kredittvurdering.
Priseksempel refinansiering:  115 000 kr over 7 år til effektiv rente 14,88 % = kostnad: 65 781 kr, totalt: 180 781 kr. Minimum nedbetalingstid 1 år, maksimum nedbetalingstid 15 år. 
Priseksempel forbrukslån: 65 000 kr over 5 år til effektiv rente 14,94 % = kostnad: 25 755 kr, totalt: 90 755 kr. Minimum nedbetalingstid 1 år, maksimum nedbetalingstid 5 år.