VerifyOnComputer

WaitingForVerification PressToOpenBankId
Tilbake

EnterPersonalIdentityNumber

VerifyOnMobile

WaitingForVerification
Tilbake

Dokumentasjonsplikt

Om Ikano Banks plikt til innhenting av informasjon fra kunder

Oppdatering av kundeinformasjon

Alle banker og finansforetak er lovpålagt å innhente informasjon om sine kunder. Formålet er å forebygge økonomisk kriminalitet, som hvitvasking av penger og terrorfinansiering. Plikten til å hente inn informasjon gjelder privat- og bedriftskunder, både ved etablering av nytt kundeforhold og løpende i avtaleperioden.

Last ned brosjyre med mer informasjon

Har du fylt ut egenerklæringsskjema og ønsker å sende det inn til oss?

Last opp ferdig utfylt skjema og / eller annen dokumentasjon

Informasjonen vil naturligvis bli behandlet konfidensielt og i henhold til bankens taushetsplikt, samt personopplysningsloven (GDPR).


Eksempler på informasjon banken er pliktig til å hente inn:

Ny privatkunde

Nye privatkunder må opplyse om:

 • Navn
 • Fødselsnummer eller D-nummer
 • Adresse
 • Formål med kundeforholdet
 • Legitimasjon via BankID

Ny bedriftskunde

Nye bedriftskunder må opplyse om:

 • Virksomheten, daglig leder og styret
 • Personer som handler på vegne av virksomheten / disposisjonsrett
 • Kundeforholdets formål og tilsiktede art, herunder midlenes opprinnelse
 • Eierskaps- og kontrollstrukturen
 • Reelle rettighetshavere, dvs privatpersoner som i siste ledd eier og/eller kontrollerer mer enn 25 % av virksomheten
 • Om sentrale personer i virksomheten er politisk eksponerte personer eller nær familie til eller ansatte av en politisk eksponert person

Egenerklæringsskjema for bedriftskunder

Vi har utarbeidet et egenerklæringsskjema som en del av kontraktsdokumentene. Ferdig utfylt skjema, samt evt vedlegg som dokumentasjon, må være sendt inn og kontrollert av banken før etablering av kundeforholdet. Manglende informasjon eller dokumentasjon kan føre til at kundeforholdet ikke blir etablert eller at løpende avtaler blir terminert.
Du kan lese mer på hvitvasking.no.

 

Har du fylt ut egenerklæringsskjema og ønsker å sende det inn til oss?

Last opp ferdig utfylt skjema og / eller annen dokumentasjon

 

Har du spørsmål? Ta kontakt med oss på kundeinfo@ikano.no.

Husk at personopplysninger og sensitiv informasjon ikke må sendes ukryptert via e-post.