INNsending av kundeopplysninger

Som bank er vi iht hvitvaskings- og terrorlovgivningen pålagt å innhente opplysninger om våre kunder. Benytt skjemaet til høyre for å sende inn dine opplysninger på en trygg og sikker måte.

Samle alle dokumenter i ett dokument / vedlegg. Dersom det ikke er mulig kan du sende inn dokumentene hver for seg, ett dokument av gangen. Benytt fortrinnsvis pdf-format. 

 

Mangler du skjemaet?

Last ned egenerklæringsskjemaet her 

 

Mer informasjon om vår dokumentasjonsplikt

Send inn dokumentasjon

Bruk skjemaet for å sende oss egenerklæringsskjema og eventuelt dokumenter med opplysninger om selskapet og reelle rettighetsghavere.

MinMaxErrorMessage

Vennligst fyll ut organisasjonsnummer

RegExpToMatchErrorMessage

MinMaxErrorMessage

Vennligst oppgi din e-postadresse

RegExpToMatchErrorMessage

MinMaxErrorMessage

Vennligst oppgi telefonnummer

RegExpToMatchErrorMessage

MinMaxErrorMessage

Angi hvilket produkt dokumentasjonen gjelder

RegExpToMatchErrorMessage

Last opp dokument

Last opp ett dokument av gangen. Hver fil bør ikke være større enn 10 MB. Både pdf, word og bildefiler aksepteres.

MinMaxErrorMessage

IsMandatoryErrorMessage

RegExpToMatchErrorMessage

Last opp dokument

Last opp ett dokument av gangen. Hver fil bør ikke være større enn 10 MB. Både pdf, word og bildefiler aksepteres.

MinMaxErrorMessage

IsMandatoryErrorMessage

RegExpToMatchErrorMessage

Last opp dokument

Last opp ett dokument av gangen. Hver fil bør ikke være større enn 10 MB. Både pdf, word og bildefiler aksepteres.

MinMaxErrorMessage

IsMandatoryErrorMessage

RegExpToMatchErrorMessage

MinMaxErrorMessage

Eventuell melding til oss

RegExpToMatchErrorMessage

Takk for din innsendelse av kundeopplysninger. Vi vil behandle informasjonen og kommer evt. tilbake til deg ved spørsmål.

VerifyOnComputer

WaitingForVerification PressToOpenBankId
Tilbake

EnterPersonalIdentityNumber

Tilbake

VerifyOnMobile

WaitingForVerification
Tilbake