Innsending av kundeopplysninger

Som bank er vi iht. hvitvaskings- og terrorlovgivningen pålagt å innhente opplysninger om våre kunder. På denne siden finner du egenerklæringsskjema som du må fylle ut, signere og sende inn. Du kan også sende inn annen dokumentasjon, herunder opplysninger om selskapet og reelle rettighetshavere, på en trygg og sikker måte.

  1. Fyll ut egenerklæringen
  2. Skriv ut og signer egenerklæringen
  3. Scann inn egenerklæringen
  4. Fyll ut feltene til høyre i skjermbildet
  5. Last opp signert egenerklæring og evt. annen dokumentasjon
  6. Send inn 
 

Last ned egenerklæringsskjemaet for utfylling:

Egenerklæringsskjema for virksomheter

Egenerklæringsskjema for offentlig forvaltningsorgan

 

Mer informasjon om vår dokumentasjonsplikt

Send inn dokumentasjon

 

MinMaxErrorMessage

Vennligst fyll ut organisasjonsnummer

RegExpToMatchErrorMessage

MinMaxErrorMessage

Vennligst oppgi din e-postadresse

RegExpToMatchErrorMessage

MinMaxErrorMessage

Vennligst oppgi telefonnummer

RegExpToMatchErrorMessage

MinMaxErrorMessage

Angi hvilket produkt dokumentasjonen gjelder

RegExpToMatchErrorMessage

Last opp dokument

Last opp ett dokument av gangen. Hver fil bør ikke være større enn 10 MB. Både pdf, word og bildefiler aksepteres.

MinMaxErrorMessage

IsMandatoryErrorMessage

RegExpToMatchErrorMessage

Last opp dokument

Last opp ett dokument av gangen. Hver fil bør ikke være større enn 10 MB. Både pdf, word og bildefiler aksepteres.

MinMaxErrorMessage

IsMandatoryErrorMessage

RegExpToMatchErrorMessage

Last opp dokument

Last opp ett dokument av gangen. Hver fil bør ikke være større enn 10 MB. Både pdf, word og bildefiler aksepteres.

MinMaxErrorMessage

IsMandatoryErrorMessage

RegExpToMatchErrorMessage

MinMaxErrorMessage

Eventuell melding til oss

RegExpToMatchErrorMessage

Takk for din innsendelse av kundeopplysninger. Vi vil behandle informasjonen og kommer evt. tilbake til deg ved spørsmål.

VerifyOnComputer

WaitingForVerification PressToOpenBankId
Tilbake

EnterPersonalIdentityNumber

Tilbake

VerifyOnMobile

WaitingForVerification
Tilbake