VerifyOnComputer

WaitingForVerification PressToOpenBankId
Tilbake

EnterPersonalIdentityNumber

VerifyOnMobile

WaitingForVerification
Tilbake

PSD2 API'er for tredjepartsleverandører

The Revised Payments Services Directive, PSD2 (Betalingstjenestedirektivet på norsk) regulerer betalingsformidling i EU og EØS.

I henhold til direktivet skal alle banker gi lisensierte tredjepartsleverandører (Third Party Providers, eller TTP'er) tilgang til kundens betalingskonto. 

Account Information Service Providers (AISP) APIer skal gi tilgang til kundens betalingskonto via tredjepart.

PSD2 slår fast at kommunikasjonen mellom ASPSPer og TPPer skal foregå på en sikker måte og i henhold til European Banking Authority (EBA) sine regulatoriske tekniske standarder (RTS).

Ikano Banks API-plattform er utviklet som en komplett "klar-til-bruk" infrastruktur, og den tilfredsstiller kravene fra PSD2.

Følg lenkene for å få tilgang til dokumentasjon på Ikano Banks PSD2 API'er og Sandbox'er.