VerifyOnComputer

WaitingForVerification PressToOpenBankId
Tilbake

EnterPersonalIdentityNumber

VerifyOnMobile

WaitingForVerification
Tilbake

Personvern

Bankens behandling av personopplysninger

Vår håndtering av personopplysninger

EUs nye personvernforordning (General Data Protection Regulation, GDPR) trådte i kraft i 2018. Norge fikk ny personopplysningslov samme år. Den nye lovgivningen stiller tydeligere krav til hvordan vi skal håndtere dine personopplysninger. Våre vilkår for håndtering av personopplysninger er i tråd med de nye reglene. Se fullstendige vilkår og les mer om hvordan vi håndterer personopplysninger ved å klikke på dokumentet nedenfor.

Taushetsplikt

Ikano Bank er underlagt finansforetakslovens krav til taushetsplikt om kundeopplysninger. Taushetsplikten innebærer at banken plikter å hindre at uvedkommende får adgang eller kjennskap til opplysninger om deg. Banken behandler derfor alltid opplysninger om dine forretningsmessige og personlige forhold på en slik måte at ikke uvedkommende får tilgang til informasjonen. I enkelte tilfeller har imidlertid banken rett og plikt til å gi myndigheter og andre finansforetak tilgang til opplysninger om våre kunder. Dersom tredjepart behandler personopplysninger på våre vegne, sikrer vi alltid at disse gjennom avtale forplikter seg til å ivareta bankens krav til taushetsplikt og IT-sikkerhet.