VerifyOnComputer

WaitingForVerification PressToOpenBankId
Tilbake

EnterPersonalIdentityNumber

VerifyOnMobile

WaitingForVerification
Tilbake

Forebygging av økonomisk kriminalitet

Oppdatering av kundeinformasjon

Alle banker og finansforetak er lovpålagt å innhente informasjon om sine kunder. Formålet er å forebygge og avdekke økonomisk kriminalitet, herunder hvitvasking av penger og terrorfinansiering. Vi må i henhold til Hvitvaskingsloven kjenne våre kunder og ha kunnskap om kundeforholdet. Plikten til å hente inn informasjon gjelder privat- og bedriftskunder, både ved etablering av nytt kundeforhold og løpende i avtaleperioden.

Alle kunder vil kunne bli kontaktet av banken per e-post, telefon eller brev, for å oppgi nødvendig informasjon. Informasjonen vil bli behandlet konfidensielt og i henhold til bankens taushetsplikt og personopplysningloven (GDPR).

Eksempler på informasjon banken er pliktig til å hente inn:


Ny privatkunde

Nye privatkunder må opplyse om:

 • Navn
 • Fødselsnummer eller D-nummer
 • Adresse
 • Formål med kundeforholdet
 • Legitimasjon via BankID

Ny bedriftskunde

Nye bedriftskunder må opplyse om:

 • Virksomheten, daglig leder og styret
 • Personer som handler på vegne av virksomheten / disposisjonsrett
 • Kundeforholdets formål og tilsiktede art, herunder midlenes opprinnelse
 • Eierskaps- og kontrollstrukturen
 • Reelle rettighetshavere, dvs privatpersoner som i siste ledd eier og/eller kontrollerer mer enn 25 % av virksomheten
 • Om sentrale personer i virksomheten er politisk eksponerte personer eller nær familie til eller ansatte av en politisk eksponert person

Egenerklæringsskjema for bedriftskunder

For å gjøre prosessen så enkel og effektiv som mulig har banken utarbeidet et egenerklæringsskjema som en del av kontraktsdokumentene. Ferdig utfylt skjema, samt evt vedlegg som dokumentasjon, må være sendt inn og kontrollert av banken før etablering av kundeforholdet. Manglende informasjon eller dokumentasjon kan føre til at kundeforholdet ikke blir etablert eller at løpende avtaler blir terminert.
Du kan lese mer på hvitvasking.no

Last ned egnerklæringsskjema:

Egenerklæringsskjema - bedrift

Egenerklæringsskjema - enkeltmannsforetak

Egenerklæringsskjema - offentlige organisasjoner