VerifyOnComputer

WaitingForVerification PressToOpenBankId
Tilbake

EnterPersonalIdentityNumber

VerifyOnMobile

WaitingForVerification
Tilbake

Ledergruppen

Presentasjon av vår ledelse

Lisbeth Kvan, Country Manager
Lisbeth Kvan,
Country Manager

Ansatt siden 2018.
Mer enn 25 års internasjonal erfaring i finansbransjen, både B2B og B2C, fra bl.a GE Capital og Ford Credit.
Viktigste Ikano-verdi: Samarbeid

Vi representerer Ikano Bank i Norge

Vår ledergruppe er bredt sammensatt av ulike kjønn, nasjonaliteter, bakgrunn og erfaring. Vår ansettelsesprosess sikrer også at personlig verdigrunnlag er i tråd med bankens sterke verdier og krav til lederegenskaper. De fleste medlemmer har erfaring fra bank og finans også fra tidligere i karrieren.

Dette sikrer at vi har den rette kompetansen til å drive banken i tråd med både gjeldende lovgivning og våre eieres forventninger. Samtidig sikrer vår allsidige bakgrunn at vi også tør utfordre status quo og alltid har kunden i fokus, noe som er en grunnleggende verdi hos Ikano Bank.

Sigurd Sørli, Busines Control Manager
Sigurd Sørli,
Business Control Manager

Ansatt siden 2015.
Lang og bred erfaring fra blant annet shipping og capital markets i DNB og Handelsbanken.
Viktigste Ikano-verdi: Sunn fornuft og enkelhet.

Christian Gagnum, Head of Retail partners and D2C sales
Christian Gagnum,
Head of Retail Partners and D2C sales

Ansatt siden 2003.
Har jobbet med de fleste av bankens kommersielle områder, med hovedfokus innen produktutvikling, markedsføring og salg.
Viktigste Ikano-verdi: Sunn fornuft og enkelhet.


Jan Amundsen,
Head of Leasing sales

Ansatt siden 2018.
22 års fartstid fra tidligere SG Finans, primært innen B2B og hovedsaklig leasing.
Viktigste Ikano-verdi: Samarbeid.


Tom Berger Trondsen,
Legal Manager
Ansatt siden 2015.
Har jobbet som advokat innen finansbransjen siden 2006.
Viktigste Ikano-verdi: Rettferdige vilkår.


Paula Sweetman,
Head of Marketing
Ansatt siden 2019.
25 års internasjonal erfaring innen markedsføring, blant annet eBay og Mondelez International.
Viktigste Ikano-verdi: Våg å gå egne veier.


Linn Helene Gran,
Head of Risk

Ansatt siden 2013.
Har jobbet med de fleste av bankens produkter. Siviløkonom med bakgrunn fra Dnb.
Viktigste Ikano-verdi: Samarbeid.