VerifyOnComputer

WaitingForVerification PressToOpenBankId
Tilbake

EnterPersonalIdentityNumber

VerifyOnMobile

WaitingForVerification
Tilbake

Slik forebygger du vannskade

Ta grep for å unngå problemene

Årlig oppstår over 100 000 vannskader i Norge. Oftest var årsaken brudd eller skade på rørinstallasjoner i huset. En mindre andel skyldes lekkasjer fra vanntilkoblede utstyr i rom uten sluk, som isbitmaskiner, oppvaskmaskiner, kaffemaskiner og annet. Varmtvannsberedere kan også gå i stykker.
I tillegg til skader på hus og eiendeler kan man bli ordentlig syk som følge av en vannlekkasje. Ofte går det da utover luftveiene.

Dagens krav

Når et nytt hus bygges, skal det bygges etter dagens krav. De nyeste kravene står i TEK17 (Teknisk forskrift fra 2017) og har blant annet flere krav til forebygging av vannlekkasje. Det kreves for eksempel at det installeres godkjent lekkasjesikringsutstyr i alle rom med vanntilførsel uten sluk.
 
- Vi pusser opp for over 80 milliarder kroner hvert år, tar vi med hytter er det over 90 milliarder. De siste 10–15 årene har det vært store investeringer i bad og våtrom, og skal man gjøre noe, bør man følge normen og bruke autoriserte fagfolk, sier Bjørn-Erik Øye i Prognosesenteret. Øye har bred erfaring fra de fleste problemstillinger relatert til analyser av de nordiske og europeiske bygge- og anleggsmarkedene. Omtrent 80 % av alle hus i Norge er bygget før TEK17, derfor er det, som det fremgår nedenfor, mange flere vannskader nå enn før.
Bjørn-Erik Øye i Prognosesenteret

Bjørn-Erik Øye, Prognosesenteret

Oversikt fra Waterguard over antall vannlekkasjer
Waterguard ©

TEK 17 byggestandard for nye bygg

I følge forskriften skal lekkasje enkelt kunne oppdages og ikke føre til skade på installasjoner og bygningsdeler. Lekkasjer fra innebygde sisterner eller lignende må synliggjøres. I andre rom enn våtrom må lekkasjen føre til automatisk avstengning av vannet. Der tilkoblingspunktet eller tappestedet på bygningens vanninstallasjon er uten overløp må det være montert automatisk lekkasjestopper. Automatisk lekkasjestopper er en fuktføler som gir signal til en ventil som stenger vanntilførselen.

Gamle rør utgjør en risiko

Gamle rør utgjør en risiko

Eldre hus regnes som mer enn 40 år gamle, eller fra før 1980. På 50-, 60- og 70-tallet var boligbyggingen på sitt største i Norge, derfor er sjansen relativt stor for at du bor i et hus fra denne tiden. Vannrør av kobber var vanlig å bruke på 50-tallet, og disse rørene er nå i ferd med å nå sin anbefalte brukstid. Kobberrør tærer opp over tid, og har ofte skjøter inni veggen som kan gå fra hverandre.

Forsikringsbransjen stiller strenge krav

 
Forsikringsbransjen stiller strenge krav til sikring og utstyret som brukes for å stoppe lekkasje. Det stilles også krav til produktdokumentasjon, opplæring og montering. FG-godkjente lekkasjestoppere gir rabatt på forsikringspremien.
Stort sett er det vannskader som plutselig skjer som forsikringen dekker. Hvis det for eksempel har vært dårlig arbeid med en membran eller taket på huset, kan det dryppe vann over tid og etter hvert oppstå skade. I slike tilfeller får man som regel ikke igjen på forsikringen eller fra dem som har gjort jobben.

Slik kan du forhindre lekkasje

En enkel måte å gardere seg mot vannlekkasjer er å få en rørlegger til å installere et system som varsler dersom en lekkasje er under utvikling, og samtidig stenger av vannet så lekkasjen ikke videreutvikles.
Nyere oppvask- og vaskemaskiner har også lignende systemer innebygd. Det går også an å få tak i vannlekkasjesensorer som kan følge med på områdene rundt våtsoner, og varsler dersom den oppdager vann.
- Når vi pusser opp boligen, er vi tilsynelatende mest opptatt av estetikk – det som synes – og ikke så mye i det som ligger bak. Kanskje ta en titt bak veggen før du tetter igjen med fine fliser og lignende. Det har blitt gjort mye med våtrom, men tydeligvis ikke nok, avslutter Bjørn-Erik Øye.