VerifyOnComputer

WaitingForVerification PressToOpenBankId
Tilbake

EnterPersonalIdentityNumber

VerifyOnMobile

WaitingForVerification
Tilbake

Renter på lån

Har du noen gang lurt på hva en rente egentlig er? Ifølge SNL.no er rente ”en prosentvis årlig kompensasjon til långiver for å stille kapital til disposisjon”. Med andre ord får banken en kompensasjon for å låne penger til kundene sine. Dette fungere på samme måte som når du setter penger inn på konto og sparekonto hvor du også får en kompensasjon for å ha pengene stående i banken, eller for å ”stille kapital til disposisjon”. 

Alle bankene i Norge må operere med en styringsrenten som er satt av Norges Bank, og dette er den rentesatsen NB tar for å låne ut penger til bankene, og den renten bankene får for å sette penger inn der.  

Når vi snakker om lån, snakker vi som oftest om to typer renter: nominell og effektiv rente. Videre skal vi ta en titt på hva disse rentene innebærer.

 

Nominell rente:

Den nominelle renten er grunnrenten på lånet og derfor ”inneholder” ikke denne alle kostnadene som kan komme ved et forbrukslån eller kredittkort. Det er den effektive renten du bør forholde deg til når du skal undersøke hvilket lån som passer best for deg.

 

Effektiv rente:

Denne renten består av den nominelle renten i tillegg til alle andre gebyrer som for eksempel termingebyrer, årsgebyr, etableringsgebyr og årsgebyr. Det er denne renten du bør se etter når du skal søke om lån. Ikke la deg bli lurt av en rimelig nominell rente før du har sjekket ut hva det endelige svaret på den effektive renten blir. I tillegg bør du alltid sjekke ut eller regne på hva et lån vil koste deg i lengden før du takker ja til et. Her kan vi anbefale å sjekke ut om banken har en lånekalkulator-funksjon hvor du kan stille kalkulatoren til ønsket lånesum forså å kunne se totale kostnader. Husk også på at jo flere terminer et lån har, jo høyere blir den effektive renten på grunn av termingebyrene som følger med.

 

Hvordan blir renten satt når en kunde søker om forbrukslån?

Renten blir satt etter kundens betalingsevne. Det betyr at man setter inntekt opp mot total gjeld, og eventuelle andre faktorer som kan ha noe å si for hvor betalingsdyktig kunden er. Deretter blir den satt etter både hvordan markedet er og hvilke gebyrer som banken velger å sette på lånet. 

Renten på forbrukslån er ofte en del høyere enn ved for eksempel boliglån, og for å forstå hvorfor må vi se på hva et forbrukslån er:

Et forbrukslån er et lån bankene kan gi deg uten at du trenger å stille med noen form for sikkerhet. Det betyr at banken ikke kan sette pant i en bolig, hytte, bil eller andre formuesgjenstander, noe som betyr at det er en høyere risiko for en bank å innvilge slike lån. Banken har nemlig ikke noen sikkerhet for de pengene som eventuelt vil gå tapt der kunden ikke har mulighet for å tilbakebetale. Derfor ”koster” dette lånet mer enn andre typer lån fordi banken må ta igjen eventuelle tap på forskudd. Og derfor blir kunden vurdert etter betalingsdyktighet, det vil si etter faktorer som vitner om sannsynligheten for at kunden betaler. Mange kunder foretrekker lån uten sikkerhet fordi det gjør det lettere for de som ikke har noe å stille med for å få lån eller for de som ikke ønsker at banken skal ha pant i noe de eier.

 

Kortere nedbetalingstid

Vi kan også anbefale deg å velge kortest mulig nedbetalingstid på et forbrukslån. For la oss gå tilbake til det å ha penger på en sparekonto. Når du lar pengene stå uberørt i en god stund, vil også renten føre til at du får mer penger inn på konto. Det fungerer på samme måte når du bruker lenger tid på å nedbetaling, og en høy rente fører til at du betaler en del mer enn du ønsket i utgangspunktet over en lenger periode.