VerifyOnComputer

WaitingForVerification PressToOpenBankId
Tilbake

EnterPersonalIdentityNumber

VerifyOnMobile

WaitingForVerification
Tilbake

Forbrukslån med medsøker

Har du søkt om et forbrukslån men fått avslag? Da har du ikke oppfylt de kravene banken har satt. Ønsker du likevel å søke om et lån, vil du øke sannsynligheten for å få lånet innvilget ved å få med deg en medsøker. For å forstå hvorfor, må du sette deg inn i hva et forbrukslån er og hvordan du som søker blir vurdert.

Forbrukslån

Et forbrukslån er et lån bankene kan gi deg uten at du trenger å stille med sikkerhet. Det vil si at banken ikke kan sette pant i noen eiendom, som for eksempel en hytte, bolig eller bil. For de kundene som ikke har noen sikkerhet å stille med for å få lån gjør dette låneprosessen lettere. I tillegg er det også noen som finner en ro i å vite at banken ikke ”eier” i det du allerede eier. For bankene derimot er denne måten å låne på veldig risikabel, og for å kunne klare å ta igjen for det de eventuelt kan tape i de situasjonene ikke blir nedbetalt til rett tid, er forbrukslån ofte dyrere enn for eksempel et boliglån eller andre typer lån der man stiller med sikkerhet. 

En annen måte bankene sikrer seg på er å nøye vurdere kunden etter hvilken betalingsevne vitner om at han eller hun har, og det er også slik renten blir satt. Kundens inntekt blir satt opp mot total gjeld, og denne bør ikke være mer enn fem ganger brutto årsinntekt. Eventuelle andre faktorer som kan ha noe å si for hvor betalingsdyktig kunden er vil også bli vurdert. Bankene lar ofte et eksternt selskap sjekke kundens kredittverdighet. 

I tillegg til dette, setter bankene visse minimumskrav før kunden får en godkjent lånesøknad. Disse kravene kan for eksempel være alder og hvor lenge en låntaker har bodd i Norge.

 

Hvordan kan en medsøker være til hjelp?

Velger du å søke sammen med for eksempel et familiemedlem, samboer eller venn, vil du kunne øke sannsynligheten for å oppfylle de ovenstående kravene. Som oftest er det inntekten som stopper banken fra å innvilge et lån, og derfor vil to inntekter kunne være et godt nok bevis på at lånet ikke vil bli misligholdt. I tillegg vil to inntekter også øke sannsynligheten for å få en høyere lånesum.

Men selv om det kan høres ut som en god idé å låne sammen med noen, bør dere huske på at å ta opp et forbrukslån forutsetter at dere har kontroll på økonomien, og har en betalingsplan som fungerer for dere begge. Begge bør være sikre på at dere har disiplin nok til å betjene et forbrukslån sammen. Og uansett om det kan være befriende med ekstra penger på konto, er det lurt å huske på at det er lånte penger som skal tilbakebetales. Derfor bør dere bare låne det beløpet dere har behov for. Ikke bli fristet til å låne for mye hvis det ikke er nødvendig.

 

Bør du søke sammen med noen? 

Den største ulempen er nemlig at dere begge står ansvarlig for lånet, selv om du mener at du har det påtatte ansvaret for selve nedbetalingen. Skulle du få betalings- og gjeldsproblemer, vil det gå utover den andre også. 

For å være føre-var kan det for eksempel være lurt å se på hva slags forsikringer en bank kan tilby i tilfelle uhellet er ute, eller hvis den ene blir syk eller arbeidsledig, eller at noen av dere opplever andre situasjoner som kan forhindre deg eller medsøkeren fra å kunne betale. 

Et annet råd er å sette dere ned og skrive en kontrakt på hvem som er ansvarlig for hva, og hvordan nedbetalingsplanen skal se ut.
 

Hvor mye vil du låne?

kr
år

Nominell rente fra 7,9 % – 15,9 %, basert på individuell kredittvurdering. Lånebeløp fra 25 000 til 400 000. Løpetid for forbrukslån er fra 1 til 5 år.
180 000 kr o/5 år, nominell rente 8,9 %, effektiv rente 10,12 %, kostnad 47 785 kr, totalt 227 785 kr.
For å søke om lån må du være over 25 år, ha fast årsinntekt på 200 000 kroner, ha bodd i Norge i 3 år og ikke ha betalingsanmerkninger.