VerifyOnComputer

WaitingForVerification PressToOpenBankId
Tilbake

EnterPersonalIdentityNumber

VerifyOnMobile

WaitingForVerification
Tilbake
Årsgebyr 0 kr
Etableringsgebyr 0 kr
Gebyr varekjøp 0 kr
Kontantuttak i minibank eller over skranke 4 % + renter fra dagen pengene er tilgjengelige. Minimum 40 kr.
Kontantoverføring via Min Side  4 % + renter fra dagen pengene er tilgjengelige.
Valutapåslag ved omregning fra annen valuta
2 % 
Erstatningskort 0 kr
Ny PIN-kode 0 kr
Kopi av kontoutskrift 0 kr
eFakturagebyr  0 kr
Fakturagebyr pr måned for faktura per post eller i Digipost 55 kr
Månedsgebyr* pr måned for utestående, rentebærende saldo 55 kr
Forsinkelsesgebyr 35 kr
Overtrekksgebyr 95 kr
Rente utover rentefrie dager/nominell rente 23,5 %

Varekjøp på Posten regnes også som kontantuttak og belastes med de kostnadene kontantuttak over skranke medfører. Dette skyldes avtalen Posten har inngått for sine betalingsterminaler og er likt for alle kort.

* Ved rentebærende saldo og faktura i post / Digipost får man kun ett gebyr.

Priseksempel:

15 000 kr o/12 md gir eff. rente 33,36 %, kostnad 2 750 kr, totalt 17 750 kr.

Kontantuttak minibank og skranke:  
Maks antall per 24 timer
10
Maks beløp per 24 timer
5 000 kr
Maks antall per 30 dager
10
Maks beløp per 30 dager
10 000 kr

Fullstendige vilkår for Shell MasterCard