Hva er Ikano Betalingsbeskyttelse?

Betalingsbeskyttelse er en forsikring som gir trygghet i tilfelle du blir arbeidsledig eller syk over lengre tid. Forsikringen er der for deg når du trenger det som mest, og kan hjelpe deg med opprettholdelse av dine betalingsforpliktelser i en vanskelig tid i livet.

Bestill Ikano Betalingsbeskyttelse

Ikano Betalingsbeskyttelse tegner du når du søker om kredittkort. Har du allerede et kredittkort fra Ikano Bank og vil legge til Betalingsbeskyttelse, kan du bestille det under.

Kvalifiseringskravene har betydning for forsikringsselskapets risikovurdering. Oppfyller du ikke ovennevnte betingelser, skal du ikke tegne forsikringen, da du ikke vil kunne motta dekning. 

Jeg forstår produktet og bekrefter at jeg har fått mulighet til å sette meg inn i forkjøpsinformasjon og vilkår. Jeg oppfyller følgende kriterier for kvalifisering:

MinMaxErrorMessage

Vennligst bekreft ved å huke av

RegExpToMatchErrorMessage

MinMaxErrorMessage

Vennligst bekreft ved å huke av

RegExpToMatchErrorMessage

MinMaxErrorMessage

Vennligst bekreft ved å huke av

RegExpToMatchErrorMessage

MinMaxErrorMessage

Vennligst fyll ut ditt navn

RegExpToMatchErrorMessage

MinMaxErrorMessage

Vennligst fyll ut ditt telefonnummer

RegExpToMatchErrorMessage

Din fødselsdato:

MinMaxErrorMessage

Vennligst fyll ut din fødselsdato

RegExpToMatchErrorMessage

MinMaxErrorMessage

Vennligst oppgi de 8 siste sifrene i ditt Ikano Visa kortnummer

RegExpToMatchErrorMessage

Bestillingen din er mottatt.

Takk for at du ønsket å bestille Ikano Betalingsbeskyttelse.

VerifyOnComputer

WaitingForVerification PressToOpenBankId
Tilbake

EnterPersonalIdentityNumber

Tilbake

VerifyOnMobile

WaitingForVerification
Tilbake

Hva koster forsikringen?

Forsikringspremien pr måned er 0,7 % av utestående saldo. Forsikringspremien reduseres dermed ved nedbetaling av saldo. Dersom utestående saldo er 10 000 kr vil du betale 70 kroner i månedlig forsikringspremie. Premien faktureres sammen med terminbeløpet.

Unntak og begrensninger

I likhet med andre tilsvarende forsikringer har betalingsbeskyttelsen unntak og begrensninger. Blant annet gjelder ikke forsikringen om du mottar varsel om arbeidsledighet eller permittering innen de første 90 dagene etter at du tegnet forsikringen. Blir du sykemeldt innen de første 30 dagene vil heller ikke forsikringen gjelde. 

For å få erstatning fra forsikringsselskapet, må du oppfylle visse krav, kvalifisering og re-kvalifiseringstider. Du kan lese mer om unntak og begrensninger i forsikringsvilkårene. 

Mer om Ikano Betalingsbeskyttelse

Etter 30 dager med 100% arbeidsledighet, permittering eller sykemelding kan forsikringen tre i kraft. Forsikringen dekker 7 % av din utestående saldo i den andre og tredje måneden. Går du arbeidsledig, permittert eller sykemeldt i over 120 dager sammenhengende vil utestående saldo som du hadde før skaden inntraff bli nedbetalt, forutsatt at forsikringen er tegnet etter 1. juli 2017.

Får du en kritisk sykdom eller faller i fra, kan din gjeld på kortet bli slettet. Dekningen ved arbeidsledighet og permittering gjelder ikke for selvstendig næringsdrivende.


 

Hva hvis jeg angrer meg?

Du har en angrefrist på 30 dager fra forsikringen trer i kraft. Sier du opp forsikringen innenfor denne fristen, refunderer vi eventuelt innbetalt premie. Forsikringen kan utover angrefristen sies opp med 30 dagers skriftlig varsel.

Skal du melde skade?

Hold søkeordene enkle.

Benytt flere ord for å begrense søket ditt.