VerifyOnComputer

WaitingForVerification PressToOpenBankId
Tilbake

EnterPersonalIdentityNumber

VerifyOnMobile

WaitingForVerification
Tilbake

Betalingsbeskyttelse

En økonomisk trygghet for deg og din familie

Hva er Ikano Betalingsbeskyttelse?

Betalingsbeskyttelse er en forsikring som gir trygghet om du blir arbeidsledig eller syk over lengre tid. Forsikringen er der for deg når du trenger det som mest. Den kan hjelpe deg med å opprettholde dine betalingsforpliktelser i en vanskelig tid.

Bestill Ikano Betalingsbeskyttelse

Har du allerede et kredittkort fra Ikano Bank og vil legge til Betalingsbeskyttelse, kan du bestille det under.

For å kunne dekkes av forsikringen må du oppfylle noen krav fra forsikringsselskapet. Oppfyller du ikke kravene skal du ikke tegne forsikringen, da du ikke vil kunne motta dekning. 

Ja, jeg forstår produktet og bekrefter at jeg har fått mulighet til å sette meg inn i forkjøpsinformasjon og vilkår. Jeg oppfyller følgende kriterier:

DDMMÅÅÅÅ

Bestillingen din er mottatt.

Takk for at du ønsket å bestille Ikano Betalingsbeskyttelse.

Hva dekker forsikringen?

For arbeidstakere:

Dekning ved 100 % ledighet, permittering eller sykmelding i over 30 dager

For selvstendig næringsdrivende:

Dekning ved 100 % sykmelding i over 30 dager eller sykehusinnleggelse i over 7 dager

For selvstendig næringsdrivende og arbeidstakere:

Sletting av utestående gjeld ved dødsdato
Sletting av utestående gjeld ved kritisk sykdom

Hva koster forsikringen?

Forsikringspremien pr måned er 0,7 % av utestående saldo. Forsikringspremien reduseres dermed ved nedbetaling av saldo. Dersom utestående saldo er 10 000 kr vil du betale 70 kroner i månedlig forsikringspremie. Premien faktureres sammen med terminbeløpet.

Unntak og begrensninger

I likhet med andre tilsvarende forsikringer har betalingsbeskyttelsen noen unntak og begrensninger. Den gjelder ikke om du mottar varsel om arbeidsledighet eller permittering innen de første 90 dagene etter at du tegnet forsikringen. Blir du sykemeldt de første 30 dagene vil den heller ikke gjelde. 

For å få erstatning fra forsikringsselskapet må du oppfylle visse krav, kvalifisering og re-kvalifiseringstider. Du kan lese mer om unntak og begrensninger i forsikringsvilkårene. 

Hva hvis jeg angrer meg?

Du har en angrefrist på 30 dager fra forsikringen trer i kraft. Sier du opp forsikringen innenfor denne fristen, refunderer vi eventuelt innbetalt premie. Forsikringen kan utover angrefristen sies opp med 30 dagers skriftlig varsel.

Skal du melde skade?

Forsikringsselskapet AXA er skadebehandler. Du forholder deg altså til AXA angående din skadesak. Du oppretter bruker hos dem, og i portalen deres finner du detaljert informasjon om krav til dokumentasjon for din type skade.

Er du sykemeldt, arbeidsledig eller permittert melder du ditt skadekrav elektronisk her

Ved dødsfall ber vi om at du kontakter AXA på telefon 24 05 52 00.

Har du noen spørsmål?

Ring 66 85 86 96, så hjelper vi deg gjerne. For mer informasjon om forsikringens omfang og begrensninger anbefaler vi at du leser de fullstendige vilkårene.

Slik fungerer Ikano Betalingsbeskyttelse

Etter 30 dager med 100 % arbeidsledighet, permittering eller sykemelding kan forsikringen tre i kraft. Forsikringen dekker 7 % av din utestående saldo i den andre og tredje måneden.

Går du arbeidsledig, permittert eller sykemeldt i over 120 dager sammenhengende vil utestående saldo som du hadde før skaden inntraff bli nedbetalt. Får du en kritisk sykdom eller faller i fra, kan din gjeld på kortet bli slettet. Dekningen ved arbeidsledighet og permittering gjelder ikke for selvstendig næringsdrivende.