VerifyOnComputer

WaitingForVerification PressToOpenBankId
Tilbake

EnterPersonalIdentityNumber

VerifyOnMobile

WaitingForVerification
Tilbake

Grønn leasing

Vi vokser innen grønne bransjer og bærekraftige produkter

Samfunnet skriker etter mer bærekraftige løsninger innen de fleste bransjer. Bærekraftig finans er høyt oppe på agendaen i hele EU, og vår sektor kan komme til å spille en helt avgjørende rolle i det grønne skiftet. Vi i Ikano Bank ønsker sterkt å gjøre vår del av jobben. Vi ønsker velkommen enhver forespørsel om leasing av «grønne objekter». Dette utgjør en økende del av vår portefølje.

Ikano Bank finansierer grønne produkter som solcelleanlegg til bedrifter

Grønne produkter

El-sykler, varmepumper, el-billadere og solcelleanlegg er eksempler på høyaktuelle produkter.

Her har vi både inngått samarbeid direkte med leverandører og fått til løsninger via båre agenter/brokere.

 

Spennende samarbeid

Over tid har vi jobbet med firmaet Biowater Technology på spennende prosjekter innenfor renseanlegg for vann.

Vi har også utarbeidet en løsning for finansiering av el-billadere, der kostnad for montering/etablering i praksis ofte overstiger det vi vanligvis dekker i en leasingavtale, men hvor vi ved å utfordre eksisterende interne retningslinjer har kunnet tilby finansiering til flere aktører i bransjen.

Ikano Bank finansierer renseanlegg for vann

Veien fremover

Nye, grønne løsninger krever nye, tilpassede finansieringsformer og -modeller. Ikke minst må vi ha vilje til å satse. Vi har stor tro på at dette blir viktig fremover.

Ønsker din bedrift å søke finansiering av "grønne" objekter hos oss? Prøv vår leasingkalkulator for å se hva det kan utgjøre. Klikk på knappen nedenfor og velg kategorien "Miljøvennlige / grønne produkter". Fra kalkulatoren kan du sende oss forespørsel om leasing.

Prøv leasingkalkulatoren