Det er smart å lease

Leasing betyr fleksibilitet og lønnsomhet for din bedrift. Fordelen med lease er at bedriftens kostnader fordeles over den perioden utstyret benyttes og skaper grunnlaget for inntjening.  

 • Økt handlekraft
  Leasing gir 100% finansiering og frigjør driftskapital som kan investeres i bedriftens kjernevirksomhet uten å belaste likviditeten.
 • Enklere økonomistyring
  Faste månedsutgifter gir din bedrift forutsigbar budsjettering og enklere regnskapsføring.
 • Økt konkurranseevne
  Leasing gir full bruksrett og tilgang til oppdatert teknologi og utstyr og mulighet for utskiftning og oppdatering ved behov.
 • Skattefordel
  Hele leasingbeløpet utgiftsføres og kan trekkes fra i regnskapet.
 • Hva kan leases?
  De fleste typer driftsutstyr. Leasingobjektet må være en selvstendig enhet som skal kunne avskrives.
  Tilleggsutstyr og tjenester kan inngå i leasingavtalen.
 • Forsikring
  Utstyr som leases må forsikres - Ikano Bank tilbyr en gunstig allrisk forsikring med lav egenandel og raske oppgjør hvis uhellet skulle være ute.

Ikano Bank gir deg muligheten til å få en totalløsning fra leverandørpartner. Utstyr, tilleggstjenester, finansiering og forsikring tilbys på et sted - enkelt og effektivt!

Hold søkeordene enkle.

Benytt flere ord for å begrense søket ditt.