VerifyOnComputer

WaitingForVerification PressToOpenBankId
Tilbake

EnterPersonalIdentityNumber

VerifyOnMobile

WaitingForVerification
Tilbake

Spørsmål og svar

 • Kan leasingavtalen signeres digitalt?

  Ja, vi oppfordrer alle til å signere avtalene med digitalt. Dette gjøres enkelt ved hjelp av din egen BankID. 

  Din utstyrsleverandør sender deg en lenke til signering, og så følger du stegene og instruksjonene på skjermen.


 • Får jeg kopi av avtaler som er signert digitalt?

  Når avtalen er signert og godkjent av Ikano Bank vil du få tilsendt en lenke til nedlastning av avtalen.

 • Hvem kan signere en leasingavtale?

  Som hovedregel er det personen som har prokura for selskapet som skal signere. Om ikke prokura er oppgitt er det daglig leder som skal signere leasingavtalen. 

 • Hvorfor er det så viktig med kopi av legitimasjon?

  I henhold til Hvitvaskingsloven (2009) har vi plikt til å foreta identitetskontroll av den som opptrer på kundens vegne når en bindende finansieringsavtale inngås.

 • Hva gjør jeg dersom utstyret mitt ikke fungerer?

  Ta kontakt med leverandør av utstyret. Denne har produktansvaret under leasingperioden. Send inn en reklamasjon til Ikano Bank for å informere om at utstyret ikke fungerer som forventet. Som kunde er du likevel pliktig til å betale løpende terminbeløp for din leasingavtale.

 • Hvordan faktureres min bedrift?

  Leasingavtalen faktureres forskuddsvis pr kvartal eller måned. Første faktura består i tillegg av dagsleie av avtalt månedsleie fra leveringsdato på utstyret og frem til avtalens startdato som er den 1. i hver mnd. I tillegg kommer etableringsgebyr og evt. forsikringspremie for 12 mnd. Deretter sender vi ordinær faktura 20 - 30 dager før forfall.

 • Hvorfor må utstyret forsikres?

  Utstyret eies av Ikano Bank og må være forsikret i henhold til leasingavtalens vilkår. Ikano Bank tilbyr en gunstig allrisk forsikring med lav egenandel og raske oppgjør hvis uhellet skulle være ute. Forsikringsdekningen går normalt ut over det som dekkes av en standard bedriftsforsikring. Ta kontakt med Ikano Bank for mer informasjon.

 • Jeg ønsker å endre fakturaadresse på avtalen min. Hva gjør jeg?

  Ta kontakt med kundeservice på telefon 66 85 86 94 eller på e-post: kundeservice.leasing@ikano.no.

 • Kan leasingavtalen sies opp i leasingperioden?

  Ja, mot at restverdi på avtalen innbetales i henhold til leasingavtalens vilkår.

 • Er det mulighet for tilleggsleveranse av utstyr på eksisterende avtale?

  Ja. Kontakt Ikano Bank for alternative måter å gjøre dette på.

 • Hva skjer når leasingperioden er over?

  Du har tre alternativer:

  • Forlenge leasingperioden
  • Anmode om å kjøpe utstyret
  • Levere tilbake utstyret

 • Bedriftens lokaler skal overtas av andre. Hva gjør jeg?

  Hvis den som skal ta over lokalene ønsker å overta leasingavtalen må det informeres per e-post til kundeservice.leasing@ikano.no om hvilken leasingavtale det gjelder og hvilket foretak som skal overta leasingavtalen samt fra hvilken dato overdragelsen skal gjelde. Ikano Bank vil da foreta en kredittvurdering av den nye kunden. Om denne blir godkjent overtas leasingavtalen ved at partene signerer en overdragelsesavtale. Om kunden ikke blir godkjent må leasingavtalen kjøpes ut til restverdi av gjenstående leier av firmaet som skal forlate lokalene.