VerifyOnComputer

WaitingForVerification PressToOpenBankId
Tilbake

EnterPersonalIdentityNumber

VerifyOnMobile

WaitingForVerification
Tilbake

Leasing bedrift

Leasing for bedrift gir fleksibel finansiering enten du er kunde eller leverandør.

Med leasing for bedrift hos Ikano Bank har du tilgang til skreddersydde løsninger, som tilfredsstiller din bedrifts ønsker og behov. Leverandøren får mulighet til å øke omsetningen, mens kunden får en fleksibel og attraktiv løsning for finansiering av nødvendig utstyr.

Leasing - fleksibilitet og lønnsomhet for din bedrift

Leasing er en populær finansieringsform, som egner seg spesielt godt for å finansiere maskiner og annet utstyr. Finansieringen kan ses som en mellomting mellom leie og lånefinansiering, da leasingtilbyder har eiendomsretten til leasingobjektet, mens leasingtaker har bruksretten.

Når du benytter deg av leasing for bedrift gjennom Ikano Bank får du tilgang til oppdatert teknologi og utstyr, uten å kjøpe utstyret. Utstyret kan også skiftes ut og oppgraderes ved behov.

Leasing gir fleksibilitet og lønnsomhet for bedriften

Leasing frigjør kapital

Ved å benytte leasing unngår bedriten at tunge investeringer beslaglegger verdifull egenkapital. Denne kan i stedet kanaliseres inn i bedriftens kjernevirksomhet - uten at det belaster likviditeten.

Leasing kan gjøre produktene dine mer attraktive. Selger du for eksempel kaffemaskiner fungerer leasing ypperlig for de fleste kundene dine.

Leasing gjør produktene dine mer attraktive

For deg som er leverandør kan leasing bety at flere kunder vil finne produktene dine attraktive. I tillegg vil du ved å tilby dine kunder en leasingavtale få sikre innbetalinger og bedre dekningsgrad. Dette gir deg god og enkel oversikt i salgsprosessen og i perioden kundene har leasingavtalen.

Ved å være partner med Ikano Bank får du flere fordeler:

 • Fleksible og lønnsomme løsninger for alle parter.
 • Vi jobber med deg som leverandør for å forstå kundens behov bedre.
 • Rask og tydelig dialog og prosess.
 • Gode forretninger og trofaste kunder.
Leasing til bedrift gir deg også muligheten til raskere utskiftning og gjensalg av utstyr. 
Leasing til bedrift: alle typer utstyr

Leasing for bedrift - til alle formål

En leasingavtale kan i utgangspunktet inngås for alle drifts- og anleggsmidler dersom de kan skilles ut som egne enheter og avskrives regnskapsmessig. Leasing for bedrift gir deg også skattefordeler, ved at leasingbeløpet kan utgiftsføres i regnskapet. 

Hos Ikano Bank kan din bedrift blant annet lease:

 • Medisinsk- og dentalutstyr
 • Vask og rengjøringsutstyr
 • IT, kopi og printutstyr
 • Anleggsmaskiner
 • Helse- og treningsutstyr
 • Automater
 • Produksjonsutstyr
 • Logistikk- og transportutstyr
 • Kontormaskiner
Alt utstyr som leasingfinansieres må forsikres. Her tilbyr Ikano Bank en gunstig allrisk-forsikring med lav egenandel og raske oppgjør hvis uhellet først skulle være ute.
Alle typer selskaper kan benytte seg av leasing til bedrift

Hvem kan benytte seg av leasing for bedrift hos Ikano Bank?

Alle private og offentlige foretak kan benytte seg av leasing. Alle foretak som skal lease må kredittgodkjennes. 
Når bedriften din inngår en leasingavtale har vi også plikt til å foreta en identitetskontroll av den som opptrer på bedriftens vegne. 

Har du spørsmål om leasing for bedrift? Ta gjerne kontakt med oss, enten på telefon +47 66 85 86 94 eller gjennom vårt kontaktskjema
 

Ofte stilte spørsmål om leasing for bedrift

 • Hvorfor velge leasing fremfor bedriftslån?

  Velger du å lease fremfor å kjøpe utstyr frigjør du kapital som ellers ville vært bundet opp. Kostnadene fordeles over perioden utstyret benyttes og skaper grunnlaget for inntjening. Slik kan leasing bety fleksibilitet og lønnsomhet for din bedrift. Prøv vår kalkulator for å se hva leasing kan utgjøre i månedlig beløp for den type utstyr du trenger å anskaffe.

  Gå til leasingkalkulatoren

 • Hva er de største fordelene med leasing?

  Blant de viktigste fordelene er:

  • Økt handlekraft: Leasing gir inntil 100 % finansiering og frigjør driftskapital, som kan investeres i bedriftens kjernevirksomhet uten å belaste likviditeten.
  • Enklere økonomistyring: Faste månedsutgifter gir forutsigbar budsjettering og enklere regnskapsføring.
  • Økt konkurranseevne: Leasing gir full bruksrett; bedriften får tilgang til oppdatert teknologi og utstyr, samt mulighet for utskiftning og oppgradering ved behov.

  De fleste typer driftsutstyr, møbler og innredning kan inngå i en leasingavtale, så lenge det er snakk om selvstendige enheter, som skal kunne avskrives. Tilleggsutstyr og tjenester kan inngå i leasingavtalen.

 • Hvordan søker jeg om leasing av utstyr til min bedrift?

  Med vår leasingkalkulator kan du estimere hvor mye en leasingavtale på utstyret ditt vil utgjøre per måned. Når du klikker på «gå videre» kommer du til et kort skjema som du kan fylle ut for å motta et uforpliktende tilbud fra oss.

 • Blir man kredittvurdert ved leasing av utstyr til bedrift?

  Ja, når du søker om leasing til bedrift gjøres en automatisk kredittvurdering av bedriften.