VerifyOnComputer

WaitingForVerification PressToOpenBankId
Tilbake

EnterPersonalIdentityNumber

VerifyOnMobile

WaitingForVerification
Tilbake

Leasing bedrift

Leasing for bedrift gir fleksibel finansiering enten du er kunde eller leverandør.

Med leasing for bedrift hos Ikano Bank har du tilgang til skreddersydde løsninger, som tilfredsstiller din bedrifts ønsker og behov. Leverandøren får mulighet til å øke omsetningen, mens kunden får en fleksibel og attraktiv løsning for finansiering av nødvendig utstyr. 

 

Leasing - fleksibilitet og lønnsomhet for din bedrift

Leasing er en populær finansieringsform, som egner seg spesielt godt for maskiner og annet utstyr. Finansieringen kan ses på som en mellomting mellom leie og lånefinansiering, da leasingtilbyder har eiendomsretten til leasingobjektet, mens leasingtaker har bruksretten. 

Ved å lease utstyr oppnår bedriften din både fleksibilitet og lønnsomhet. Bedriftens kostnader fordeles over den perioden utstyret benyttes, og dette skaper grunnlaget for inntjening. Pengene som spares kan i stedet kanaliseres inn i bedriftens kjernevirksomhet - uten at det belaster likviditeten. 

Når du benytter deg av leasing for bedrift gjennom Ikano Bank får du tilgang til moderne teknologi og utstyr. Utstyret kan også skiftes ut og oppdateres ved behov. 

 

Leasing - attraktive produkter for leverandører

For deg som er leverandør kan leasing bety at flere kunder vil finne produktene dine attraktive. I tillegg vil du ved å tilby dine kunder en leasingavtale få sikre innbetalinger og bedre dekningsgrad. Dette gir deg god oversikt i salgsprosessen og i perioden kundene har leasingavtalen.

Ved å være partner med Ikano Bank får du flere fordeler:

 • Fleksible og lønnsomme løsninger for alle parter.
 • Vi jobber med deg som leverandør for å forstå kundens behov bedre.
 • Rask og tydelig dialog og prosess.
 • Gode forretninger og trofaste kunder.
Leasing til bedrift gir deg også muligheten til raskere utskiftning og gjensalg av utstyr. 

 

 

Leasing for bedrift - til alle formål

En leasingavtale kan i utgangspunktet inngås for alle drifts- og anleggsmidler dersom de kan skilles ut som egne enheter og avskrives regnskapsmessig. Leasing for bedrift gir deg også skattefordeler, ved at leasingbeløpet kan utgiftsføres i regnskapet. 

Hos Ikano Bank kan du blant annet lease:
 • Medisinsk- og dentalutstyr
 • Vask og rengjøringsutstyr
 • IT, kopi og printutstyr
 • Anleggsmaskiner
 • Helse- og treningsutstyr
 • Automater
 • Produksjonsutstyr
 • Logistikk- og transportutstyr
 • Kontormaskiner
Alt utstyr som leasingfinansieres må forsikres. Her tilbyr Ikano Bank en gunstig allrisk-forsikring med lav egenandel og raske oppgjør hvis uhellet først skulle være ute. 

 

Hvem kan benytte seg av leasing for bedrift hos Ikano Bank?


Alle private og offentlige foretak kan benytte seg av leasing. Alle foretak som skal lease må kredittgodkjennes. 
Når bedriften din inngår en leasingavtale har vi også plikt til å foreta en identitetskontroll av den som opptrer på bedriftens vegne. 

Har du spørsmål om leasing for bedrift? Ta gjerne kontakt med oss, enten på telefon +47 66 85 86 94 eller gjennom vårt kontaktskjema