VerifyOnComputer

WaitingForVerification PressToOpenBankId
Tilbake

EnterPersonalIdentityNumber

VerifyOnMobile

WaitingForVerification
Tilbake

Leasing av anleggsmaskin

Slik kan leasing bety større fleksibilitet og lønnsomhet for din bedrift

I anleggsbransjen er maskiner og utstyr ofte svært kapitalkrevende, noe som kan legge begrensninger på bedriftens handlingsrom og muligheter. Ikano Bank tilbyr leasing av anleggsmaskiner, for at bygg- og anleggsbedrifter lettere kan oppgradere utstyret og samtidig beholde økonomisk fleksibilitet.

Godt kjent med bransjen

Tormod B. Karlsen har lang erfaring som strategisk rådgiver til anleggsbransjen.  Han forteller: - Vi har spesialisert oss på leasing av maskiner til blant annet bygg- og anleggsbransjen. For å forstå disse bransjene best mulig snakker vi mye med kundene våre. Vi deltar på arrangementer der kunder og leverandører samles. Vi lytter og lærer. Slik holder vi oss oppdatert på hva som rører seg i bransjen.

Handlingsrom og konkurransefortrinn

Leasing gir inntil 100 % finansiering, slik at driftskapitalen beholdes i selskapet og kan anvendes der den skaper størst verdi. En av fordelene ved leasing av anleggsmaskiner er at man jevnlig har mulighet til å oppgradere utstyret. Da sitter bedriften til en hver tid på ny og moderne teknologi. Dette kan bidra til mer effektiv produksjon og utgjøre et viktig konkurransefortrinn.

Anleggsarbeidere på byggeplass

Slik fungerer det

  • Det meste av driftsutstyr i anleggsbransjen kan leases, så lenge det er selvstendige enheter.  
  • Tilleggsutstyr og tjenester kan inngå som en del av avtalen.
  • Forsikring må på plass, enten man har sin egen eller ønsker at vi ordner det. 
  • Alle typer foretak kan benytte leasing.
  • Du kan forvente smidig kredittprosess og raske tilbakemeldinger
Anleggsarbeidere i møte på kontor

- I anleggsbransjen inngår vi normalt avtaler på mellom fem og syv år. Ikano Bank er da utstyrets eier, mens du som kunde har full bruksrett. For de fleste praktiske formål er jo dette som å eie det. Etter en vurdering av objekt og selskap får vi nødvendige formaliteter på plass, og utstyret kan anskaffes. Vi har tett dialog gjennom hele prosessen, forsikrer Karlsen.

- Når avtalen utløper kan utstyret enten kjøpes ut eller man kan tegne ny avtale og anskaffe nytt og oppgradert utstyr, alt etter hva som er mest hensiktsmessig for bedriften.

Beregn hva leasing kan utgjøre

- Vi har laget en kalkulator der du kan du beregne estimert kostnad for leasing av maskiner innenfor ulike bransjer, deriblant skog, anlegg og landbruk. Innenfor Velg kategorien "Anleggs-, skogs- og landbruksmaskiner" og deretter aktuell type utstyr. Kalkulatoren gir det en pekepinn på månedlig beløp basert på ønsket periode. Du kan også legge inn en eventuell startleie. Merk at kalkulatoren ikke er noe endelig tilbud; det utarbeider vi basert på informasjon om det utstyret du ønsker å lease.

Vi har gunstige betingelser for leasing av anleggsmaskiner. Ta kontakt med strategisk kunderådgiver Tormod B. Karlsen for å få vite mer.

Strategisk rådgiver på leasing til byggebransjen, Tormod B. Karlsen