Vilkår for å søke om Ikano Lånet

Jeg er kjent med at dersom søknaden innvilges utgjør opplysningene i søknaden, de alminnelige kredittvilkårene og de Standardiserte europeiske forbrukerkredittopplysningene (SEF-opplysningene) til sammen en kredittavtale mellom meg og Ikano Bank AB (Publ), Norway Branch (Ikano)  hvor jeg benevnes Kredittkunde. Jeg bekrefter at de opplysninger jeg har gitt Ikano Bank under søknadsprosessen og ellers er fullstendige og korrekte. Jeg er kjent med at Ikano kan kontrollere opplysningene og at avslag ikke begrunnes. Jeg samtykker videre i bruk av elektronisk kommunikasjon slik det fremgår nedenfor.

Kredittvurdering
Ved å trykke ”Send søknad” samtykker du i at det blir foretatt en kredittvurdering, og at de innhentede opplysningene kan beholdes av Ikano i inntil 12 måneder.

Samtykke til elektronisk kommunikasjon og behandling av personopplysninger
Jeg samtykker i den behandling av personopplysninger og kundeopplysninger som er beskrevet i avtalevilkårene. Jeg samtykker i at opplysninger og meldinger som i henhold til eller i medhold av lov skal gis skriftlig kan gis ved bruk av elektronisk kommunikasjon, herunder via e-post, SMS eller Min Side (min personlige nettside hos Ikano Bank). Jeg aksepterer at innhentede personopplysninger kan oppbevares og brukes til markedsførings- og analyseformål inntil et år etter avsluttet kundeforhold, samt ved avslag på kredittsøknaden.

Sikkerhet og personvern
For å sikre deg full konfidensialitet blir søknaden kryptert når du trykk SEND SØKNAD og deretter overført til en sikker server hos Ikano Bank. Vi garanterer også at vi ikke bruker informasjonen i andre sammenhenger enn i anledning ditt lån og kundeforhold hos Ikano Bank.

Forklaring av Ikano Lånet
Jeg er kjent med at Ikano har laget en forklaring av Ikano Lånet slik at jeg skal være i stand til å vurdere om Ikano Lånet passer til mitt behov og min finansielle situasjon. Les forklaringen her.