Hva er et annuitetslån?

Søk om Ikano Lånet

Før du tar opp et lån bør du ha en viss forståelse for hva alle begreper og termer betyr. Hvis du vurderer å ta opp et lån for første gang, kan det være spesielt vanskelig å forstå hva alle ord som banken bruker innebærer. Hva er et lån? Hvorfor må jeg betale renter? Og hva et er annuitetslån, i motsetning til et serielån? Her guider vi deg igjennom det viktigste.

Hva er et lån?

Å “ta opp et lån” sikter til avtalen mellom to parter, der den ene stiller kapital (penger) eller annen formuesgjenstand til disposisjon, mens den andre part påtar seg en forpliktelse til å levere eller betale tilbake lånet i henhold til avtalen som er inngått. 

Det finnes en rekke forskjellige benevnelser på lån, avhengig av hva som er formålet med å låne penger. Noen av disse er:
  • Boliglån
  • Billån
  • Forbrukslån
Her kan du lese mer om forbrukslån

Dersom du kjøper noe på avbetaling eller bruker kreditt, er dette også i prinsippet det samme som å ta opp et lån. Felles for alle er at det påløper en kostnad for å låne pengene (rente), og at både renten og lånet skal betales tilbake til utlåner. Det du betaler tilbake på selve lånet hver måned kalles avdrag. Et terminbeløp er den faktiske månedlige utgiften, og inkluderer både renter og avdrag.

 

Hva er rente?

Renter kan defineres som en godtgjørelse for å stille kapital til disposisjon. Sagt med andre ord, er renter kostnaden for å leie penger. Renten oppgis normalt som prosent per år av leiebeløpet. 

Renten tjenes inn av den som er utlåner. Dersom du tar opp lån hos en bank, må du betale banken for å leie pengene. I motsatt fall: dersom du setter inn penger på en bankkonto, er det du som gjør kapital disponibelt for banken. Da er det banken som betaler deg, i form av renter. Man betaler alltid renter i prosent av den utestående gjelden, uansett hvilken lånetype vi snakker om. 

Når du som forbruker skal forholde deg til banken, er det to rentetyper det er viktig at du har kjennskap til:
  • Nominell rente
  • Effektiv rente

Nominell rente er lånets grunnkostnad, oppgitt som prosent av leiebeløpet på et år. Effektiv rente innebærer den nominelle renten på lånet, pluss alle gebyrer og kostnader på lånet. Hvis du vil vite hva lånet faktisk kommer til å koste deg, må du altså se på den effektive renten. 

Her kan du lese mer om hvordan du finner den beste renten på et forbrukslån.

 

Hva er annuitetslån og serielån?

Når vi snakker om lånetyper er det ikke så viktig hva lånet skal brukes på, men hvordan lånet skal nedbetales. I samarbeid med banken bestemmer du hvor lang nedbetalingstid du ønsker, og hva slags nedbetalingsplan du vil ha. Du kan få valget mellom et annuitetslån og et serielån. 

Husk at et terminbeløp består av både renter og avdrag. 

Hva er annuitetslån: annuitetslån har faste terminbeløp hver måned, med varierende avdrag og renter. Etter hvert som lånet nedbetales vil rentebeløpet bli mindre, og avdragsbeløpet bli større. Terminbeløpet holder seg konstant gjennom hele lånets løpetid. 

Hva er serielån: et serielån har variable terminbeløp. Beløpet på avdraget holder seg konstant, mens rentebeløpet blir stadig mindre ettersom gjelden synker. Dermed vil også terminbeløpet synke. 

Les mer om annuitetslån og serielån hos Ikano Bank

 

Hva lønner det seg å velge?

Om man bør velge annuitetslån eller serielån, er en individuell vurdering. Det som lønner seg er naturlig nok å ha 0 i lån, men de aller fleste kommer til et punkt i livet hvor de trenger tilgang på kapital. Det lønner seg også å ha kortest mulig nedbetalingstid, men igjen er ikke dette alltid realistisk. Terminbeløpene må være av en slik størrelse at du klarer å håndtere dem hver måned. Hva slags nedbetalingsplan du velger, er avhengig av din personlige økonomi og din fremtidige økonomi. 

Vi vil anbefale deg å komme fram til en løsning i samarbeid med banken. Ta gjerne kontakt med oss i Ikano Bank, for en uforpliktende samtale.

Hvor mye vil du låne?

kr
år

Mitt lån

180 000 kr o/5 år, effektiv rente 10,12 %, kostnad 47 785 kr, totalt 227 785 kr.
For å søke om lån må du være over 25 år, ha fast årsinntekt på 200 000 kroner, ha bodd i Norge i 3 år og ikke ha betalingsanmerkninger.

Hold søkeordene enkle.

Benytt flere ord for å begrense søket ditt.