Bedriftskort

Ikano Bank tilbyr løsninger med mange fordeler. Våre partnere øker sitt salg og bedrer sin lønnsomhet, samtidig får de mer lojale kunder. For dét er helt klart; vi tar din virksomhet og dine kunder på alvor. 

Når du tar i bruk en av våre finansieringsløsninger, kan du øke både omsetning og antall besøkende til din forretning.

Vår suksess avhenger av hvor dyktige vi er i samarbeidet med deg og din butikk! Sammen er vi et godt salgsteam.

Informasjon i forbindelse med koronakrisen

Kjære bedriftskortkunde! 
I den svært spesielle stiuasjonen som har oppstått rundt koronautbruddet har vi valgt å behandle alle søknader manuelt i en periode fremover. For øyeblikket behandles stort sett alle søknader samme dag. Om det skulle oppstå noe lengre behandlingstid ber vi om forståelse for dette.

Ønsker du å komme i kontakt med oss? Klikk her.

 

Kompensasjonsordning for næringslivet
Myndighetenes varslede kompensasjonsordning gjelder bedrifter med stort omsetningsfall grunnet koronakrisen. Det er lagt opp til automatisk utbetaling ved godkjent søknad.

Les mer

 

Kompensasjonsordning for selvstendig næringsdrivende
Det er vedtatt en egen ordning for selvstendig næringsdrivende og frilansere, som har mistet hele eller deler av inntekten som følge av koronakrisen.

Les mer

 

Innovasjon Norges krisetiltak

Som følge av koronakrisen har Innovasjon Norge lansert to nye tjenester og oppdatert flere av de øvrige tjenestene sine.

Les mer

Skal du laste opp kontraktsdokumenter eller egenerklæringsskjema for reelle rettighetshavere?

Hold søkeordene enkle.

Benytt flere ord for å begrense søket ditt.