Lånebeskyttelse

- en økonomisk trygghet for deg og din familie

Slik fungerer Ikano Lånebeskyttelse

Ved 100 % arbeidsledighet/permittering og sykemelding dekker forsikringen din månedsbetaling (rente og avdrag) hver måned du er arbeidsledig eller permittert. Etter 30 dager ufrivillig arbeidsledighet eller permittering trer forsikringen i kraft. Denne dekningen gjelder lønnsmottakere. Er du 100 % sykmeldt på grunn av sykdom eller ulykke dekker forsikringen din månedsbetaling (rente og avdrag) hver måned du er sykmeldt. Etter 30 dagers sykmelding trer forsikringen i kraft. Denne dekningen gjelder lønnsmottakere og selvstendig næringsdrivende.

 

Ved sykehusinnleggelse (gjelder selvstendig næringsdrivende) trer dekningen i kraft ved sykehusopphold etter 7 dager. Hvis du skulle falle fra dekker forsikringen din gjenstående saldo på lånet ditt. Det samme gjelder dersom du skulle bli rammet av en kritisk sykdom. Om det er flere enn en låntaker kan medlåntakeren tegne forsikringen forutsatt at hovedlåntakeren også har tegnet den. Forsikringen gjelder for den eller de personer som er angitt som forsikret i medlemsbeviset.

Unntak og begrensninger

I likhet med andre tilsvarende forsikringer har lånebeskyttelsen unntak og begrensninger. Blant annet gjelder forsikringen ikke for sykdom du hadde da forsikringen ble tegnet, og i løpet av de første 12 månedene finnes det unntak for visse diagnoser.

 

For å få erstatning fra forsikringsselskapet, må du også oppfylle visse krav, kvalifisering og re-kvalifiseringstider. Du kan lese mer om unntak og begrensninger i forsikringsvilkårene.

Forsikringsvilkår Ikano Lånebeskyttelse 

Hva koster Ikano Lånebeskyttelse?

Forsikringspremien er 8 % av månedsbetalingen (rente og avdrag) for hovedforsikrede og 4 % av månedsbetalingen for medforsikrede. Dersom månedsbetalingen er 1 500 kr vil du som hovedforsikret betale 120 kr i månedlig forsikringspremie.

Premien faktureres sammen med terminbeløpet.

Lånebeskyttelse kan tegnes av deg som:

 • har lån i Ikano Bank
 • er over 23 år og under 63 år
 • er i heltidsarbeid (mer enn 16 t i uken) eller selvstendig næringsdrivende

 

 • er frisk og ikke kjent med eksisterende sykdom/skade
 • er fullt arbeidsfør
 • er ikke kjent med forestående sykehusinnleggelse, arbeidsledighet eller permittering

Hva hvis jeg angrer meg?

Du har en angrefrist på 30 dager fra forsikringen trer i kraft. Sier du opp forsikringen innenfor denne fristen, refunderer vi eventuelt innbetalt premie. Forsikringen kan utover angrefristen sies opp med 30 dagers skriftlig varsel.

Jeg vil vite mer

Har du noen spørsmål? Ring 66 85 86 96, så hjelper vi deg gjerne. For mer informasjon om forsikringens omfang og begrensninger anbefaler vi at du leser de fullstendige vilkårene.

Hvordan bestiller jeg lånebeskyttelse?

Ikano Lånebeskyttelse tegner du i forbindelse med søknaden om lån. Har du allerede et lån og vil legge til lånebeskyttelse kan du bestille her:

Bestill Ikano Lånebeskyttelse

Jeg erklærer at:

 • Jeg er over 23 år og under 63 år
 • Jeg er i heltidsarbeid (mer enn 16 t i uken) eller selvstendig næringsdrivende
 • Jeg er frisk og ikke kjent med eksisterende sykdom
 • Jeg er fullt arbeidsfør
 • Jeg er ikke kjent med forestående sykehusinnleggelse, arbeidsledighet eller permittering
*
*
*
*

Har du vært uheldig?

Her kan du laste ned skademeldingsskjema:

Fullstendig utfylt skjema med nødvendig dokumentasjon sendes til:
Ikano Försäkring, c/o Crawford & Company, Postboks 133, 1300 Sandvika.

Har du noen spørsmål? Ring 66 85 86 96, så hjelper vi deg gjerne.